Zhrnutie roka 2015 a trendy v roku 2016

Keďže od 1. januára 2016 prichádza do platnosti Solventnosť II – nový európsky rámec dohľadu nad poistením na základe rizík, táto téma sa stala v roku 2015 jednou z najdiskutovanejších na poistnom trhu. Cieľom  návrhu tohto zákona je implementovať eurosmernicu, týkajúcu sa poistenia a zaistenia v rámci projektu Solventnosť II. Poisťovne sa  počas roka 2015 pripravovali na príchod novej smernice a museli modernizovať aj svoje IT systémy. 

Aj rok 2015 sa v poisťovniach niesol v znamení odhaľovania poistných podvodov. Aj keď poisťovne už poznajú mnoho trikov, ktoré sú využívané na nelegálne získanie poistného plnenia, ešte stále  sa väčšia časť podvodov nedá úspešne objasniť. Najčastejšie ide o podvody v oblasti poistenia motorových vozidiel a v životnom poistení, kde najviac podvodov bolo zaznamenaných pri uplatňovaní dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu alebo neadekvátne a neodôvodnené predlžovanie pracovnej neschopnosti.

V polovici apríla roku 2015 prišla na trh nová poisťovacia značka ONLIA, za ktorou stojí Union poisťovňa, ambíciou ktorej je zmeniť konzervatívny svet poisťovníctva. ONLIA ponúka možnosť dojednať poistenie auta online alebo cez telefón a obhliadku auta si môžu klienti urobiť sami prostredníctvom mobilnej aplikácie. Onlia priniesla na trh poistenia automobilov zmeny, ako napríklad poistenie bez viazanosti s možnosťou ukončiť zmluvu kedykoľvek už do 24 hodín, či zjednodušené uzatvorenie zmluvy vďaka identifikácii auta cez EČV.

Poisťovne sa snažia ponúkať klientom  komplexné finančné poradenstvo. Preto sa v uplynulom roku rozhodli poisťovňa AEGON a Allianz – Slovenská poisťovňa poskytovať aj úverové poradenstvo.

V poslednom období poisťovne investujú veľa prostriedkov do digitalizácie, snažia sa rozvíjať elektronické služby a servisné mobilné aplikácie. Viaceré poisťovne na Slovensku už ponúkajú možnosť nahlásiť poistnú udalosť z PZP, havarijného či majetkového poistenia cez smartfóny. V minulom roku napríklad aj poisťovňa Kooperativa uviedla novú aplikáciu Kooperativa Help, ktorá ponúka klientom kroky, ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Aj v roku 2015 pretrvávali na trhu nízke úrokové sadzby, čo pre poisťovne predstavuje vysoké riziko. Nízke úroky zasahujú do tvorby produktov životného poistenia, nakoľko poisťovne sú nútené investovať do rizikovejších aktív, aby dosiahli zhodnotenie, ktoré garantujú v poistných zmluvách uzatvorených v minulosti. Aj z tohto dôvodu poisťovne uprednostňujú predaj investičného životného poistenia pred kapitálovým poistením.

Trendy na rok 2016

Trend vývoja smeruje k využívaniu mobilných technológií. Naďalej sa očakáva rast počtu zariadení a aplikácií sledujúcich zdravotný stav používateľa . V ďalšom roku môžeme zaznamenať rastúci záujem o služby call centier napríklad o chaty a videokonzultáciu.

V neživotnom poistení bude prevládať poistenie áut a v životnom poistení sa bude zvyšovať dopyt po rizikovom životnom poistení, na úkor investičného a kapitálového životného poistenia. Poisťovne sa taktiež budú snažiť vyvíjať nové online poistné produkty a ešte viac sa snažiť dostať svojich klientov do aktívneho vzťahu prostredníctvom mobilných aplikácií.