Vybrané referencie:

Zisťujte kvalitu Vašich služieb rôznymi kanálmi

shopping_cart
Mystery Shopping

Mystery Shopper počas osobnej návštevy prevádzky hodnotí podľa vopred pripraveného scenára predajné, odborné a komunikačné schopnosti predajcov.

email
Mystery E‑mailing

Mystery Shopper sleduje prostredníctvom e‑mailovej komunikácie s predajcom jeho písomný prejav a poskytnuté informácie.

phone_in_talk
Mystery Calling

Mystery Shopper sleduje počas telefonátu s predajcom jeho ústny prejav, prozákaznícky prístup a poskytnuté informácie.

archive
Mystery Delivery

Mystery Shopper zrealizuje objednávku na internete a následne sleduje celý proces doručenia produktu/zmluvy zo strany kuriérskej spoločnosti.

public
Online Mystery

Mystery Shopper hodnotí interakcie so spoločnosťou prostredníctvom online kanálov (web, sociálne siete, chat, infolinka, online aplikácia,...).

coronavirus
Mystery Covid

Mystery Shopper počas osobnej návštevy prevádzky hodnotí dodržiavanie hygienických opatrení a pravidiel s ohľadom na pocit bezpečnosti zákazníka.

devices
E-shop Mystery

Mystery Shopper hodnotí proces online objednávky, následnú komunikáciu so spoločnosťou a proces doručenia, prípadne osobné prevzatie v prevádzke.

Hotové funkčné riešenia

Použitie našich marketingových technológií Vám ušetrí peniaze.

Prehľad odvetví

Profilujeme sa ako agentúra, ktorá sa špecializuje v rôznych odvetviach:

directions_car
Automotive
phone_in_talk
TELEKOMUNIKÁCIE
bar_chart
BANKOVNÍCTVO
account_balance
POISŤOVNÍCTVO
shopping_cart
Retail
food_bank
POTRAVINY
restaurant
Gastro a zábava
book_online
E-COMMERCE

Prínosy Mystery Shoppingu

Mystery Shopping pomáha rozvíjať Vaše podnikanie na rôznych úrovniach

01
Vrcholový manažment

Mystery Shopping umožňuje prostredníctvom prehľadných dashboardov v online reportingu kontrolu úrovne zákazníckeho servisu, úroveň využitia obchodného potenciálu, úroveň plnenia KO kritérií, porovnania s konkurenciou, či iných kľúčových ukazovateľov.

02
Stredný manažment

Manažéri získajú skutočný obraz o kvalite poskytovaných služieb až na úroveň jednotlivých zamestnancov, rovnako aj informácie o plnení stanovených cieľov. Mystery Shopping vypovedá o efekte realizovaných školení a úrovni implementácie nových prvkov do predaja.

03
Zamestnanci

Prostredníctvom Mystery Shoppingu získavajú zamestnanci osobné hodnotenie či možnosť získania cieleného školenia vzhľadom na nedosiahnuté štandardy kvality obsluhy. Mystery Shopping môže byť využívaný ako forma pozitívnej motivácie a môže byť naviazaný aj na pravidelné odmeny či variabilné zložky mzdy.

Naše služby sa Vám prispôsobia

assignment_ind

Výber profilu zákazník

Sami si vyberiete, koho má Mystery Shopper reprezentovať - reálneho alebo potenciálneho zákazníka, vek, pohlavie, konkrétny zákaznícky segment.

touch_app

Výber predajného kanála

Výber meraných predajných kanálov, alebo ich kombinácia, Vám pomôže sledovať výkon aj pri omni-channel stratégii.

rule

Výber spôsobu merania

To, či budú merania realizované s audionahrávkou alebo bez nej, je len na Vás. Rovnako ako výber, či bude meranie informatívne alebo nákupné.

trending_up

Cielené
merania

Cielenými Mystery meraniami na konkrétneho zamestnanca spolu dokážeme zvýšiť profesionalitu a úspešnosť konkrétnych predajcov.

Nezostaňte len pri Mystery Shoppingu

Storytelling

Storytelling je ideálna metóda, pokiaľ chcete zistiť viac informácií o samotnom priebehu Mystery Shoppingu a dojmoch Mystery Shoppera. Prostredníctvom tejto metódy bližšie spoznáte myšlienky fiktívneho zákazníka jeho vlastnou rečou.

icon
Osobná prezentácia

Vo forme osobnej prezentácie s Vami zdieľame naše know-how a skúsenosti z iných oblastí, a zároveň Vám navrhneme ďalšie kroky, ktoré Vám pomôžu pozitívne ovplyvniť úroveň kvality obsluhy vo Vašich prevádzkach.

icon
Focus group

Focus group je moderovaná diskusia viacerých Mystery Shopperov, pri ktorej zistíte ich postoje a názory k jednotlivým meraniam realizovaných v predajnej sieti. Vzhľadom na väčší počet účastníkov dokážete jednotlivé výstupy spoločne komunikovať.

icon
Customer Journey

Customer journey je metóda umožňujúca sledovať zákaznícku cestu od momentu kedy sa Váš zákazník rozhodne pre kúpu tovaru/služby až po jeho využívanie. Táto forma prieskumu zachytáva rôzne formy interakcie zákazníka so spoločnosťou pri zabezpečení tovaru/služby.

icon
Osobné stretnutie s Mystery Shopperom

Táto metóda umožňuje otvorenú/semištruktúrovanú diskusiu, s postrehmi Mystery Shoppera s kompetentnou osobou zo strany klienta. Tento typ rozhovoru prináša možnosť interaktívnej komunikácie, pomocou ktorej klient dokáže prejsť jednotlivé témy, ktoré ho na predajniach „trápia“.

icon
Školenia

Na základe výstupov z Mystery Shoppingu Vám navrhneme interaktívne školenia šité na mieru pre Vašich zamestnancov. Osobné školenia zvýšia nielen úroveň kvality obsluhy, ale aj motiváciu zamestnancov k vyššiemu výkonu, ich angažovanosť a ich lojalitu.

icon
Mystery Candidate

Vybraní Mystery Shopperi vystupujú v úlohe uchádzačov o prácu s cieľom zistiť, či náborový proces funguje podľa stanovených štandardov. Títo uchádzači sú vybraní ako ideálni kandidáti, ktorí prejdú celým štandardným výberovým konaním na danú pozíciu.

icon
Desatoro predajcu

Desatoro predajcu slúži ako „rýchly ťahák“ pre Vašich zamestnancov. Zhŕňa najdôležitejšie a najkritickejšie momenty predajného rozhovoru. Slúži ako pomôcka pre predajcu, ktorá mu pomáha viesť rozhovor plynulo a v logickom poradí.

icon

Sme elitným členom MSPA

MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) je obchodná organizácia, ktorá združuje profesionálov z oblasti Mystery Shoppingu z celého sveta.

blog-thumbnail
blog-thumbnail
blog-thumbnail
blog-thumbnail
blog-thumbnail
blog-thumbnail

Spojte sa s nami!

Máte otázku alebo by ste s nami radi realizovali projekt? Radi Vám pomôžeme.

contact photo

Kristína Macková

account manager

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

+421 948 093 688

kristina.mackova@marketvision.sk