Vybrané referencie:

Naše riešenia

account_circle
Mystery Shopping

hodnotenie kvality obsluhy zákazníkov

call
Mystery Calling

hodnotenie kvality obsluhy počas telefonického rozhovoru na zákazníckej linke

email
Mystery Mailing

hodnotenie kvality obsluhy poskytovanej v rámci mailovej komunikácie

explore
Customer Journey

sledovanie procesu predaja od prvého oslovenia až po samotnú kúpu, prípadne doručenie a inštaláciu

favorite
feedTRACK

hodnotenie skúsenosti zo strany zákazníka, zákaznícky zážitok

book
Storytelling

priebeh merania doplnený hĺbkovými rozhovormi s Mystery Shopperom

spellcheck
Audit predajnej siete

realizácia auditu stanovených interných štandardov tímom audítorov a našej špecializovanej aplikácie

Hotové funkčné riešenia

Použitie našich marketingových technológií Vám ušetrí peniaze.

Čo Vám prinesie spolupráca s nami?

Kvalitné výstupy odovzdané efektívnou formou, dlhoročné skúsenosti a odporúčania následných krokov k zlepšeniu.

Hodnotenie obsluhy

Povieme Vám slabé a silné stránky Vašich predajcov počas komunikácie so zákazníkmi, navrhneme zlepšenie v rámci obsluhy zákazníkov pre zvýšenie spokojnosti a zisku.

compare_arrows
Nastavenie projektu

Pomôžeme Vám s nastavením a zameraním projektu a odporučíme vhodný postup pri implementácii Mystery Shoppingu do predajnej siete.

tune
Školenie predajcov

Vytvoríme pre Vás efektívne predajné štandardy a vyškolíme predajcov, ktorí budú následne aktívnejší pri predaji tovaru a služieb.

school
Meranie digitálnej komunikácie

Vďaka Mystery Callingu a Maillingu zhodnotíme poskytovanie informácií, dodržanie procesov pri riešení reklamácií zákazníkov. Formou Mystery Delivery získame informácie o spôsobe doručenia a spokojnosti s doručením objednávky.

compare_arrows
Analýza zákazníckej cesty

Pomocou analýzy zákazníckej cesty Vám dokážeme pomôcť zefektívniť procesy pri zachovaní a následne aj zvýšení zákazníckej spokojnosti.

open_with
Porovnanie s konkurenciou

Vďaka konkurenčným meraniam vieme porovnať kvalitu poskytovaných služieb, odporučiť Vám zlepšenie, aby ste mali spokojnejších a lojálnejších zákazníkov.

compare
Porovnanie predajní

Porovnáme pre Vás kvalitu obsluhy medzi jednotlivými predajňami a ukážeme Vám vývoj výsledkov v čase.

business
Audit a zákaznícka spokojnosť

Vďaka realizácii auditov a zberu zákazníckej spokojnosti dokážeme skĺbiť aj potrebné plnenie štandardov aj lojálnych a spokojných zákazníkov.

spellcheck

Čo o nás hovoria naši klienti

Spojte sa s nami!

Máte otázku alebo by ste s nami radi realizovali projekt? Radi Vám pomôžeme.

Kvetoslava Spišiaková

project manager

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

+421 948 591 634

kvetoslava.spisiakova@marketvision.sk