Automotive

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„Pre spoločnosť MARKET VISION sme sa rozhodli v rámci výberového konania na realizáciu projektu Mystery shopping. S odstupom času hodnotíme rozhodnutie v prospech spoločnosti Market Vision ako správne a prospešné.

Mystery shopping je realizovaný zo strany MARKET VISION na profesionálnej úrovni. Pozitívne hodnotíme prehľadnú on-line aplikáciu Spring, ktorá poskytuje široké možnosti pri práci s nazbieranými dátami.“​

„Spoločnosť MARKET VISION pre nás realizuje mystery shopping, mystery e-mailing a konkurenčné prehľady o dianí na trhu. Realizácia týchto projektov zvyšuje celkovú kvalitu v dealerskej sieti a napomáha pri odstraňovaní rezerv v predajných zručnostiach.

S prístupom a kvalitou práce sme veľmi spokojní, aj preto odporúčame agentúru ako odborníka na Mystery Shopping“

„Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA, s.r.o. viac ako 5 rokov. Spolupracujeme na viacerých pravidelných alebo ad-hoc projektoch.

Pozitívne hodnotím hlavne flexibilitu, profesionálnu pripravenosť a komunikáciu spoločnosti pri spracovaní jednotlivých zadaných úloh. Spoločnosť má dobre zvládnutý reporting jednotlivých projektov.“

Bankovníctvo

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„Na základe našej skúsenosti hodnotíme FINeCIM ako efektívny nástroj pre získavanie pravidelného prehľadu o dianí na finančnom trhu z pohľadu ponuky bankových produktov a služieb ako aj marketingovej komunikácie a kampaní. Prakticky využiteľné sú aj analýzy realizované spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA zamerané na kvalitu služieb poskytovaných bankami, vrátane komunikácie na sociálnych sieťach ako aj informácie a novinky zo zahraničných trhov.

Oceňujeme prístup zamestnancov spoločnosti ako aj ústretovosť pri riešení individuálnych potrieb

Spoluprácu so spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA s.r.o. ako aj samotní monitorovací nástroj FINeCIM môžeme odporučiť aj iným spoločnostiam.“

„S aplikáciou máme pozitívne skúsenosti, stala sa pre nás účinným nástrojom, ktorý nám priebežne na jednom mieste poskytuje komplexný prehľad o potrebných informáciách a novinkách na bankovom trhu. Pridanou hodnotou aplikácie je systém zasielaných notifikácii, možnosť pracovať s informáciami v širších súvislostiach a množstvo doplnkových analýz a poznatkov.

Spolupráca so spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA je príjemná a na profesionálnej úrovni. Ceníme si prístup jej zamestnancov, ktorí sú ústretoví pri riešení našich individuálnych potrieb a požiadaviek.“

„FINeCIM má v našej banke široké využitie na viacerých úrovniach v rámci organizačnej štruktúry. Jednotliví pracovníci získavajú cenný prehľad o aktuálnom dianí na trhu prostredníctvom denného monitoringu spravodajstva ale aj mediálnej aktivity konkurenčných bánk. V aplikácii sú takisto dostupné prehľady produktových parametrov bánk a vysokú pridanú hodnotu vnímame v spracovaní ťažko dostupných informácií, ktoré Agentúra zabezpečuje prostredníctvom vlastnej operatívnej činnosti. Okrem denne aktualizovaného monitoringu využívame aj podrobnejšie analýzy, v ktorých sa Agentúra detailnejšie zameriava na vývoj v konkrétnych biznis oblastiach.

Spoluprácu so spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA hodnotíme prínosne a ceníme si prístup jej zamestnancov pri riešení našich individuálnych požiadaviek.“

E-commerce

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„MARKET VISION sme si vybrali po dôkladnom výbere. Bol to správny krok, pomohli nám zlepšiť sa.

Agentúra pre nás realizuje niekoľko foriem Mystery projektov a zároveň zákaznícku spokojnosť. Výsledky nás posúvajú vpred. S prístupom a kvalitou práce sme veľmi spokojní.​“

„Správnou formou a prístupom nás spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA nasmerovala na správnu vlnu.

Spolupráca funguje bezproblémovo, rýchlo a flexibilne.​“

Gastro a zábava

referencie-logo
referencie-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo

„Se společností Market Vision spolupracujeme téměř dva roky v oblasti Mystery Shoppingu.

Jedná se o kontinuální měsíční měření úrovně zákaznické obsluhy v rámci našich prodejen.

Oceňujeme především vysokou profesionalitu, kvalitní online reporting a vysokou úroveň proklientského přístupu. Služby Market Vision mohu doporučit.“

„Společnost Market Vision s.r.o. pro nás již 2. rokem provádí službu Mystery Shopping v našich restauracích.

Jejich aplikace "Spring" nám přináší rychlé a přehledné zpracování potřebných dat a informací, které nám přináší rychlou zpětnou vazbu o kvalitě námi poskytovaných služeb.“

„S agenturou Market Vision jsme začali spolupracovat teprve nedávno, ale i za tu dobu nám dokázala, že je skutečným odborníkem v oblasti Mystery Shoppingu.

Díky jejím výsledkům jsme mohli analyzovat a zkvalitnit prodej jediného originálního londýnského čaje v České a Slovenské republice, komunikaci se zákazníky a také lépe ohodnotit své zaměstnance.”

Luxusný tovar

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo
reference-logo

„It’s been more than 2 years that Market Vision conduct visits and we are more than satisfied with their work quality. The contact is easy and professional.“

Poisťovníctvo

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„Aplikácia INeCIM napomáha našim zamestnancom pri monitoringu konkurenčného prostredia. Obsah v aplikácii je interaktívne prepojený a používanie aplikácie je intuitívne. Aplikáciu odporúčame aj iným spoločnostiam.“

„Celý priebeh Mystery shopping projektu, ktorý sme realizovali v spolupráci s MARKET VISION SLOVAKIA, od zadania, cez samotný zber dát v teréne až ich spracovanie bol bezproblémový a na vysokej úrovni. Ocenili sme najmä pochopenie našich potrieb a profesionálny prístup.“

„Kontrolné nákupy formou Mystery shoppingu a ich vyhodnocovanie v aplikácii Spring sú veľmi dobrým nástrojom na kontrolu a zlepšovanie procesov pri sprostredkovaní finančných produktov. Aplikácia Spring je prehľadná a spolupráca so spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA je pružná, spoluprácu s touto spoločnosťou môžeme odporučiť.“

Retail

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„V loňském roce jsme spolupracovali s Market Vision, s. r. o. na projektu Mystery Shoppingu v maloobchodních prodejnách.

Na základě této spolupráce, kdy společnost prokázala profesionalitu, vysokou úroveň poskytovaných služeb a výborný zákaznický servis, jsme se rozhodli pokračovat v této aktivitě společně s Market Vision, s.r.o. i v letošním roce.“

„Od roku 2009 pro nás agentura Market Vision realizuje pravidelný Mystery Shopping, prostřednictvím kterého získáváme zpětnou vazbu na konkrétní prodejce a podněty k rozvoji zákaznického servisu.

Během naší dlouholeté spolupráce nám agentura dokázala, že je skutečným odborníkem v této oblasti. Můžeme ji s klidným svědomím doporučit.“

„Agentura Market Vision pro nás pracuje v oblasti monitoringu promočních nabídek konkurence. Tuto práci provádí svědomitě a přesně dle našich požadavků, což je důkazem jejich profesionality.“

Stavebníctvo a bývanie

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„Spoluprácu so spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA sme zaviedli prioritne kvôli zvýšeniu úrovne Mystery Shoppingov, ktoré sme si až dovtedy zabezpečovali vo vlastnej réžii. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správny krok. Vaša spoločnosť predčila všetky naše očakávania. Výrazne ste nám pomohli nastaviť si zrkadlo, otvoriť oči a zakomponovať zlepšenie obsluhy zákazníka do nášho zákazníckeho servisu.

Bezproblémové nastavenie a následnú realizáciu projektov, sprevádzala vysoká flexibilita Vašich zamestnancov s dôrazom na profesionalitu a uspokojenie našich potrieb a požiadaviek.

Spoločnostiam s vysokými štandardmi a ochotou spraviť pre svojho zákazníka tzv. extra míľu, patrí budúcnosť. MARKET VISION SLOVAKIA sa medzi takéto organizácie jednoznačne radí a to na popredné priečky.“

Telekomunikácie

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„So spoločnosťou MARKET VISION SLOVAKIA, s.r.o. spolupracujeme dlhodobo a patrí do okruhu našich stálych dodávateľov služieb v oblasti prieskumu a monitoringu telekomunikačného trhu. V rámci dlhoročnej spolupráce pozitívne hodnotíme najmä flexibilitu a ústretovosť pri hľadaní vhodných prieskumných riešení. Veľmi kladne hodnotíme aplikáciu SPRINGaudit pre rýchly zber a SPRINGreporting pre prehľadné online vyhodnotenie prieskumných dát, vďaka ktorým máme okamžitý prehľad k statusu prieskumov a ich výsledkom kedykoľvek je to potrebné. Závery a odporúčania zo spoločných projektov sú formulované zrozumiteľne a napomáhajú pri nasmerovávaní našich biznis priorít. Významnú pridanú hodnotu má pre nás taktiež online monitoring telekomunikačného trhu ako jeden zo základných informačných zdrojov k aktivitám konkurenčných subjektov.

Na základe našich skúseností môžeme spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA, s.r.o odporučiť ako spoľahlivého partnera pre realizáciu prieskumných projektov.“

Potraviny

referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo
referencie-logo

„Vedení společnosti MAKRO Cash and Carry ČR se rozhodlo spolupracovat s firmou Market Vision před rokem, a to v rámci projektu Mystery Shopping, pro který jsme zvolili interní název Špionský nákup. Abychom se dobrali kýžených výsledků jsme společně cca 3 měsíce ladili dotazníky a pilovali informace přístupné v aplikaci, kterou pro výsledky a výstupy používáme. My jsme věděli, co chceme a Market Vision šil řešení na míru. A pak jsme to spustili na ostro.

Za rok vzájemné spolupráce mohu naprosto objektivně uznat, že to klape. Market Vision okamžitě reaguje na veškeré naše požadavky a připomínky, společně jsme vylepšili reporting, díky kterému mají jednotlivá střediska možnost detailních rozborů každé návštěvy a mohou zároveň sledovat vývoj v čase. Na začátku spolupráce jsme se pohybovali v rámci spokojenosti mystery shoppera okolo 80%, po téměř roce jsme na 90%. Tento nástroj je tedy pro nás velmi důležitý v naplnění naší firemní vize – od prodeje k službám.“

Spojte se s nami!

Máte otázku alebo by ste s nami radi realizovali projekt? Radi Vám pomôžeme.

contact photo

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

+421 255 410 643

info@marketvision.sk