Referencie

„Naša spoločnosť spolupracuje s agentúrou Market Vision Slovakia, s.r.o. v oblasti projektov Mystery Shopping a Mystery Mail od roku 2012.

Spolupráca prebieha bezproblémovo, termíny sú vždy presne dodržané, výstupy dostávame veľmi rýchlo po uskutočnenej návšteve. Celkovo sme so spoluprácou veľmi spokojní.

„Program Mystery Shoppping bol pre našu spoločnosť veľmi prospešný. Školenia boli prínosom tak pre pracovné zručnosti, ako aj pre osobnostný rozvoj predajcov aj vedúcich, ktorí ocenili odborný prístup.

Skvalitnenie obsluhy na jednotlivých predajných miestach má výrazný vplyv na vytvorenie bližšieho vzťahu medzi spoločnosťou a jej potenciálnymi i existujúcimi zákazníkmi.“

„So spoločnosťou Market Vision Slovakia s.r.o. sme mali možnosť spolupracovať na prieskumnom projekte v oblasti mystery shoppingu. Spolupráca prebehla podľa dohody a hodnotíme ju veľmi pozitívne.

Na základe zistených skutočností sme upravili náš predajný proces.“

„Vážená spoločnosť, týmto Vám ďakujeme za bezproblémovú spoluprácu pri príprave a realizácii projektu. Všetci pracovníci spoločnosti Market Vision pristupovali k projektu zodpovedne, boli maximálne ústretoví voči všetkým požiadavkám a flexibilní v reakciách na naše otázky.

Výstup a záverečná správa z projektu v plnej miere zodpovedali tomu, čo sme očakávali. Verím, že v budúcnosti nadviažeme na túto úspešnú spoluprácu ďalším spoločným projektom.“

„Po doterajších skúsenostiach s Vašou spoločnosťou by som si dovolil veľmi pozitívne zhodnotiť služby, ktoré pre Nás realizujete.

Či už je to on-line report, ktorý sme mali k dispozícii už skoro na druhý deň, alebo v samotnej komunikácii, radách a trpezlivosti pri nastavovaní samotného mystery shoppingu. Vďaka reportu, kde je popri samotnom hodnotení kladení dôraz aj na popis toho čo sa odohrávalo na predajni, sme mali možnosť byť nepriamo v tej či onej situácii a lepšie identifikovať nezhody a tým pádom lepšie nastaviť interné školenia. Za spoluprácu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu.“

nahoru