Mystery Shopper

Stále hľadáme nových Mystery shopperov zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Pridajte sa k nám.

Ako sa stať našim Mystery Shopperom?

 1.

Preštudujte si základné informácie

na tejto stránke získate základný prehľad o Mystery Shoppingu

 2.

Vyplňte registračný formulár

kliknite sem a vyplňte registračný formulár

 3.

Preštudujte si dokumenty

prihláste sa do aplikácie Spring a preštudujte si materiály

 4.

Vyplňte test

absolvujte test pre Mystery Shoppera, ktorý je podmienkou spolupráce

 5.

Spolupráca na konkrétnom projekte

po úspešnom vyplnení testu budete zaradený do našej databázy a radi Vás oslovíme na konkrétny projekt

Čo je to Mystery Shopping

Mystery Shopping je špecifická marketingová technika založená na predstieranom nákupe služieb a produktov.

Mystery Shopper (fiktívny zákazník) sa v danej predajni zaujíma o služby alebo tovar podľa vopred zadaného scenára. Pritom si Mystery Shopper musí všímať predajné schopnosti sledovaného predajcu. Mystery Shoppingom sa tak prichádza na nedostatky v predaji a hodnotí sa kvalita a úroveň poskytovaných služieb zákazníkom. Výsledky slúžia na zlepšenie obsluhy zákazníkov a školenie predajcov.


Najčastejšie formy Mystery Shoppingu:


 • Mystery Shopping
  - osobná návšteva predajne
 • Mystery calling/mailing
  - telefonát/email do predajne alebo na zákaznícku linku
 • Mystery delivery
  - objednanie produktu a hodnotenie plnenia štandardov prepravcov

Úlohy Mystery Shoppera

Mystery shopper je špeciálne vyškolený pracovník, ktorý sa vydáva za stáleho alebo potenciálneho zákazníka.

Podľa predom zadaných kritérií vo forme scenára hodnotí obsluhu a predajný proces, predovšetkým správanie a prístup personálu, odborné znalosti, komunikačné a predajné zručnosti, dodržiavanie predpísaných štandardov, vzhľad predajného miesta, okolie, atď.

Po celú dobu návštevy neprezrádza, že sa jedná o Mystery Shopping a nesmie byť odhalený ani predajcom.

Po odchode z predajne vyplní on-line formulár v internej aplikácii, v ktorom hodnotí a komentuje dojmy z návštevy.

Často kladené otázky

Dodržať miesto a vopred stanovenú "rolu", resp. scenár. Pokiaľ dôjde k výraznej odchýlke od scenára, je nutné návštevy nahradiť.

Projekty sú hodnotené rôzne, všetko záleží predovšetkým od náročnosti samotného projektu. Do výšky odmeny sa premietajú faktory ako je profil Mystery Shoppera, náročnosť Mystery Story (role), náročnosť vyplnenia dotazníka alebo či je v projekte nutné poskytovať osobné údaje, či zhotoviť audio-nahrávku.

Samotné zadávanie práce záleží na zadaných kritériách výberu vhodných Mystery Shopperov a podmienkach projektu (pri niektorých projektoch sú stanovené špecifické požiadavky na Mystery Shoppera). Ďalším dôležitým faktorom je tiež lokalita a možnosť cestovať.

Všetky tieto faktory ovplyvňujú ponuku Mystery shoppingov (môže sa teda stať, že sú obdobia, kedy je práce viac a niekedy zase menej), preto sa bohužiaľ nemôže presne určiť, ako často bude Mystery Shopper využívaný.

Je to hlavne z dôvodu, že by takýto Mystery Shopping mohol byť účasťou ďalšej osoby ovplyvnený a výsledky medzi pobočkami by neboli porovnateľné (napr. ak máte so sebou dieťa, predajca môže mať tendenciu Vás čo najrýchlejšie vybaviť, aby Vás nezdržiaval). V týchto prípadoch je nutné prevedenie náhradnej návštevy iným Mystery Shopperom.

Kontakt

Samuel Wagner

Samuel Wagner

field coordinator

samuel.wagner@marketvision.sk

Spring je naša on-line aplikácia pre Mystery Shopping.

V aplikácii Spring budete:

 • registrovaný ako Mystery Shopper,
 • robiť rezervácie Mystery návštev,
 • sťahovať pokyny k jednotlivým projektom,
 • vyplňovať dotazníky z návštev,
 • zisťovať výšku odmeny,
 • aktualizovať Váš profil Mystery Shoppera.

Sťahujte tiež mobilnú aplikáciu SPRINGapp:

nahoru