Výzvy tradičného bankového modelu

Výzvy  tradičného bankového modelu

7.1.2019

Rast objemu disponibilných prostriedkov domácností

Podľa predikcie Národnej banky Slovenska sa bude v strednodobom horizonte zvyšovať disponibilný dôchodok domácností viac ako trojpercentným ročným tempom. Rásť bude aj priemerná reálna mzda a zamestnanosť. Zvýšenie objemu disponibilných prostriedkov domácností sa môže premietnuť v zvýšenej spotrebe, zaujímavým však môže pre komerčné banky byť rozhodnutie domácností novonadobudnuté dodatočné prostriedky usporiť napr.: vo forme vkladov do bánk, resp. nákupom iných aktív na finančnom trhu (podielové listy, akcie, dlhopisy, atď.).


Graf 1: Predikcia miery úspor, disponibilného dôchodku, priemerného rastu miezd a zamestnanosti

Zdroj: NBS, Strednodobá predikcia 4. Q 2018, vlastné spracovanie dát

V súvislosti s aktuálnym a predpokladaným vývojom makroekonomických ukazovateľov sa niektoré z bánk už začali intenzívnejšie sústreďovať na poskytovanie služieb v oblasti finančného poradenstva a predaja produktov kolektívneho investovania.

Investície a finančné plánovanie

V roku 2018 sme viackrát zachytili medializované i prieskumami podložené informácie o nízkej miere finančnej gramotnosti Slovákov. Celospoločenská potreba finančného vzdelávania a kvalifikovaného poradenstva v oblasti riadenia osobného a rodinného rozpočtu tak bude pravdepodobne narastať, čo vytvára priestor pre rozvoj služieb v tejto oblasti i v rámci bankového trhu v SR.

V oblasti finančného plánovania a poradenstva sa začali výraznejšie angažovať ČSOB, VÚB banka a Poštová banka, ktoré minulý rok propagovali svoje služby v oblasti finančného a investičného poradenstva. V októbri 2018 rozšírila Tatra banka svoje služby o sprostredkovanie predaja produktov II. dôchodkového piliera spoločnosti Allianz SDDS.

Zamerané na dizajn

V prípade spotrebného tovaru je dizajn a obal produktu dôležitým prvkom marketingovej komunikácie. V prípade finančných produktov a služieb existuje menší priestor na využitie tejto formy komunikácie s klientom, nie však zanedbateľný.

V rámci konkurenčného boja a segmentácie klientov, začínajú banky v SR tento priestor viac objavovať, čomu nasvedčuje odlišný dizajn platobných kariet pre mladých klientov, resp. pre klientov v prémiovom segmente. Domáce banky môžu v tejto oblasti čerpať inšpiráciu na zahraničných trhoch, kde niektoré subjekty používajú okrem tradičných plastových kariet aj iné materiály.

Obrázok 1: Platobná karta k balíku služieb N26 Black

Zdroj: N26.com, 2018

Vízia bankovníctva pre rok 2019

Očakávame, že v roku 2019 budú banky ďalej rozvíjať poradenský servisný model na svojich pobočkách, ktorého cieľom je komplexný rozvoj dlhodobého osobného vzťahu s klientom. Takisto sa dá očakávať príchod ďalších inovácii najmä v oblasti elektronického bankovníctva, ktoré na Slovensku využíva stále viac klientov.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Mystery Shoppingu a Competitive intelligence vám poskytne:

​Peter Gernát, intelligence officer, peter.gernat@marketvision.sk

 

Archiv blogu

23
december
2019
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka 2020!

5
november
2019
Výstava Podnikajte s franchisingom

Výstava Podnikajte s franchisingom

Dňa 22.10.2019 sa náš country manager, Peter Varga, a kolegyne, Anna Pechová, Mária Melichová a Andrea Matyašovská, zúčastnili podujatia Podnikajte s Franchisingom, jedinečnej výstavy franchisingového podnikania.

2
október
2019
Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Druhé najväčšie mesto Maďarska hostilo účastníkov prvého ročníka konferencie Dataflow, zameranej na tému Data-Driven Decision Making (DDDM). Organizátori programom konferencie zaujali takmer 130 účastníkov z radov vedúcich a riadiacich pracovníkov. Nechýbalo ani zastúpenie našej spoločnosti. Ako realizujete  svoje manažérske rozhodnutia Vy? Na základe dát, či intuície?

25
september
2019
Fintech a Insurtech nás zaujíma

Fintech a Insurtech nás zaujíma

V septembri sa uskutočnil v poradí už tretí fin.techsummit so zameraním na finančné technológie, blockchain a cryptomeny, organizovaný nezávislou konferenčnou platformou Techsummit Events.

5
september
2019
Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Veľmi nízka nezamestnanosť rozširuje pohľad manažérov na rolu Mystery Shoppingu vo firmách.

21
august
2019
Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Posádka Market Vision Rally Teamu Aleš Holakovský/Martin Vinopal zvíťazila v triede 10 na najvýznamnejšej českej automobilovej súťaži 49. Barum Czech Rally Zlín 2019!

8
jún
2019
MARKET VISION DAY IV

MARKET VISION DAY IV

Vo štvrtok 6.6.2019 sa v priestoroch našej pražskej pobočky uskutočnil už 4. ročník akcie s názvom Market Vision Day. Zúčastnilo sa viac ako 100 účastníkov z radov klientov a kolegov z českej a slovenskej pobočky.

31
máj
2019
Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Naši kolegovia z Čiech sa zúčastnili 20. výročnej konferencie MSPA EUROPE/AFRICA 2019, odkiaľ si ako jediní z Českej republiky odniesli prestížne ocenenie Elite Membership Status.

nahoru