Výzvy tradičného bankového modelu

Výzvy  tradičného bankového modelu

7.1.2019

Rast objemu disponibilných prostriedkov domácností

Podľa predikcie Národnej banky Slovenska sa bude v strednodobom horizonte zvyšovať disponibilný dôchodok domácností viac ako trojpercentným ročným tempom. Rásť bude aj priemerná reálna mzda a zamestnanosť. Zvýšenie objemu disponibilných prostriedkov domácností sa môže premietnuť v zvýšenej spotrebe, zaujímavým však môže pre komerčné banky byť rozhodnutie domácností novonadobudnuté dodatočné prostriedky usporiť napr.: vo forme vkladov do bánk, resp. nákupom iných aktív na finančnom trhu (podielové listy, akcie, dlhopisy, atď.).


Graf 1: Predikcia miery úspor, disponibilného dôchodku, priemerného rastu miezd a zamestnanosti

Zdroj: NBS, Strednodobá predikcia 4. Q 2018, vlastné spracovanie dát

V súvislosti s aktuálnym a predpokladaným vývojom makroekonomických ukazovateľov sa niektoré z bánk už začali intenzívnejšie sústreďovať na poskytovanie služieb v oblasti finančného poradenstva a predaja produktov kolektívneho investovania.

Investície a finančné plánovanie

V roku 2018 sme viackrát zachytili medializované i prieskumami podložené informácie o nízkej miere finančnej gramotnosti Slovákov. Celospoločenská potreba finančného vzdelávania a kvalifikovaného poradenstva v oblasti riadenia osobného a rodinného rozpočtu tak bude pravdepodobne narastať, čo vytvára priestor pre rozvoj služieb v tejto oblasti i v rámci bankového trhu v SR.

V oblasti finančného plánovania a poradenstva sa začali výraznejšie angažovať ČSOB, VÚB banka a Poštová banka, ktoré minulý rok propagovali svoje služby v oblasti finančného a investičného poradenstva. V októbri 2018 rozšírila Tatra banka svoje služby o sprostredkovanie predaja produktov II. dôchodkového piliera spoločnosti Allianz SDDS.

Zamerané na dizajn

V prípade spotrebného tovaru je dizajn a obal produktu dôležitým prvkom marketingovej komunikácie. V prípade finančných produktov a služieb existuje menší priestor na využitie tejto formy komunikácie s klientom, nie však zanedbateľný.

V rámci konkurenčného boja a segmentácie klientov, začínajú banky v SR tento priestor viac objavovať, čomu nasvedčuje odlišný dizajn platobných kariet pre mladých klientov, resp. pre klientov v prémiovom segmente. Domáce banky môžu v tejto oblasti čerpať inšpiráciu na zahraničných trhoch, kde niektoré subjekty používajú okrem tradičných plastových kariet aj iné materiály.

Obrázok 1: Platobná karta k balíku služieb N26 Black

Zdroj: N26.com, 2018

Vízia bankovníctva pre rok 2019

Očakávame, že v roku 2019 budú banky ďalej rozvíjať poradenský servisný model na svojich pobočkách, ktorého cieľom je komplexný rozvoj dlhodobého osobného vzťahu s klientom. Takisto sa dá očakávať príchod ďalších inovácii najmä v oblasti elektronického bankovníctva, ktoré na Slovensku využíva stále viac klientov.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Mystery Shoppingu a Competitive intelligence vám poskytne:

​Peter Gernát, intelligence officer, peter.gernat@marketvision.sk

 

Archiv blogu

18
február
2019
Poisťovníctvo v novej dobe

Poisťovníctvo v novej dobe

Rok 2019 sa bude pre poisťovne na Slovensku a v zahraničí niesť, v znamení tém ako sú vývoj produktov a ich distribúcia, personalizácia a customer experience, či technológie a digitalizácia. 

14
február
2019
 Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

S radosťou sa Vám chceme pochváliť, že sa nám už po tretí rok podarilo obhájiť elitné členstvo v Mystery shopping asociácií MSPA Europe/Africa. 

21
január
2019
Market Vision rally team dokončil

Market Vision rally team dokončil "snehový Dakar"!

Market Vision Rally Team sa zúčastnil známej januárovej 34. International Jänner Rallye v hornatom hornorakúskom kraji Mühlviertel neďaleko českých hraníc.

7
január
2019
Výzvy  tradičného bankového modelu

Výzvy tradičného bankového modelu

Národná banka Slovenska sprísňuje podmienky poskytovania úverov, čo núti banky hľadať nové zdroje príjmov. V roku 2018 sme na slovenskom trhu zaznamenali viacero zaujímavých zmien v oblasti obchodnej politiky komerčných bánk.

2
január
2019
Vzťah medzi zákazníkom a firmou pripomína partnerstvo ...

Vzťah medzi zákazníkom a firmou pripomína partnerstvo ...

Konštatuje naša kolegyňa Alexandra Hanzlová v článku na www.podnikatel.cz.

1
december
2018
MSPA Europe/Africa workshop week Prague 2018

MSPA Europe/Africa workshop week Prague 2018

Akce měla za cíl u profesionálů z oblasti Mystery Shoppingu a Customer Experience dále prohloubit jejich znalosti a dovednosti a samozřejmě také umožnit prostor pro sdílení zkušeností. 

22
august
2018
Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Výsledky jarnej benchmarkovej štúdie Hypotéky 2018 ukázali, že v kvalite predajného procesu meraním indexu kvality obsluhy nedošlo medziročne k výraznému rozdielu trhového benchmarku. 

11
máj
2018
Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tradičná výstava zahajujúca motoristickú sezónu opäť posunula symbolickú latku vyššie a pokorila rekord z predchádzajúcich ročníkov.

nahoru