Ako vytvoriť zdravý a udržateľný zisk

Začiatkom februára sme sa v Bratislave zúčastnili CEO semináru Hunting for profit, ktorý bol prvým pilotným podujatím spoločnosti BizBuilders, orientujúcej sa na biznis-marketingové stratégie. Hlavnou témou bol rast tržieb a tvorba udržateľného zisku, komunikovaná prostredníctvom prezentácií akcentujúcich konkrétne stratégie a nástroje pre efektívne vedenie biznisu a marketingu. Podujatím sprevádzal Tomáš Török, Co-Founder spoločnosti BizBuilders.

Tematický prierez jednotlivých prezentácií bol široký. Odniesli sme si množstvo informácií aj nápadov, ktoré sú podnetné pre vedenie biznisu aj štýl marketingovej komunikácie.

O čom sa diskutovalo

V úvodnej prezentácii podujatia, nazvanej „Vieš si vybrať a nastaviť správny business model?“, sa Ján Uriga, Innovation & Customer Experience Strategist, orientoval na artikuláciu základných princípov, vďaka ktorým si manažéri môžu nastaviť úspešný biznis model. Tieto aplikoval aj na konkrétne prípady, uvádzajúc pri vybraných analyzovaných biznis modeloch príklady firiem s priblížením výhod a nevýhod predmetných modelov.

Druhou prezentujúcou bola spoluzakladateľka prieskumnej agentúry 2muse, Stanislava Púčková, Managing Director. V príspevku „Ako prieskum trhu prispieva k tomu, aby ste ušetrili, nevyplytvali alebo zarobili peniaze“, akcentovala podstatnosť využitia prieskumu pri zakladaní firmy, či už pre odhad trhového potenciálu, alebo identifikáciu cenovej senzitivity.

V druhej polovici podujatia prezentoval spoluzakladateľ módnej značky DAJANA RODRIGUEZ Raul Rodriguez a blok prednášok uzavrel svojím príspevkom Tomáš Török.

Raul Rodrigiez na podklade príbehu značky DAJANA RODRIGUEZ priblížil ich biznisovú a marketingovú stratégiu, v rámci ktorej sa opierajú o tri vymedzené piliere, a to unikátnosť, vytrvalosť a flexibilitu. V príkladoch sa zameral na špecifiká budovania fashion značky.

Podujatie uzavrel svojím príspevkom, „Ak chceš uloviť zisk, začni poriadnou výbavou“, Tomáš Török, spoluzakladateľ hosťujúcej spoločnosti BizBuilders. Priblížil tak činnosť firmy BizBuilders, a to teda, ako prebieha dátové nastavenie firmy a marketingu, akcentujúc potrebu správne a efektívne nastaveného reportingu pre úspešné vedenie firiem.

Čo ďalej

Podujatie Hunting for profit, ktoré sa uskutočnilo v  priestoroch bratislavského HubHubu, vytvorilo podnetný priestor pre networking a diskusie. Z konferencie sme aj my z Market Vision, s.r.o. odchádzali s podnetnými nápadmi a veríme, že sme našimi postrehmi z oblasti prieskumu trhu v rámci diskusie, tiež inšpirovali našich kolegov z marketing businessu.

Nasledujúci naplánovaný CEO seminár BizBuilders sa tematicky zameria na Drivery e-commerce biznisu a bude sa konať 25.4.2024. Viac informácií tu: CEO SEMINAR: Drivery e-commerce biznisu - BizBuilders.

Konferencie sa za MARKET VISION SLOVAKIA zúčastnili:

Peter Varga (Business Development Director)

Kristína Macková (Account Manager)

Lenka Kubriczká (Intelligence Lead)

Čas a miesto konania:

8.2.2024, Bratislava, HubHub Bratislava, Twin City C

Autor fotografií @BizBuilders

#InnovationInBusiness, #ConferenceSpeakers, #IndustryExperts, #ExpertTalks,

#MarketingStrategy #MarketingResearch