Trendy v poisťovníctve pre rok 2017

Investičné životné poistenie na ústupe

Trh životného poistenia zaznamenal v poslednom období zvýšenie záujmu o kúpu rizikového životného poistenia, teda o krytie rizík bez sporiacej zložky. Očakáva sa, že v roku 2017 bude tento trend pokračovať. Dôvodom sú dlhodobo pretrvávajúce nízke úrokové sadzby, ktoré znižujú výkonnosť investičného životného poistenia. Pre klientov je takéto sporenie nevýhodné, hlavne v spojení s vysokými poplatkami v tomto type poistenia. Vysoké poplatky v investičnom životnom poistení znamenajú pre klienta znižovanie sporiacej časti v prvých rokoch poistenia a pre sprostredkovateľov zabezpečujú celkom slušnú províziu. Sprostredkovatelia zvádzali boj  o klientov a vyúsťovalo to až do prepoisťovania za cenu nekvalitnej služby, ale vysokej provízie. A posledným dôvodom je zložitosť tohto produktu, klienti mu nerozumejú, len veľmi ťažko by si ho vedeli uzavrieť online. V tomto prípade je nutné, aby sa klient stretol s odborníkom. Napríklad poisťovňa Allianz v ČR prestala investičné životné poistenie predávať úplne. V Poľsku investičné životné poistenie zakázali z dôvodu vysokých poplatkov pri ukončení poistenia. Napriek tomu sa takéto radikálne zmeny na Slovensku neočakávajú.

Rozširovanie rozsahu krytia a benefity v rizikovom životnom poistení

V spojení so zvýšeným záujmom klientov o rizikové životné poistenie môžeme predpokladať na trhu zvýšenú necenovú konkurenciu. Keďže investičná časť už nebude pokladaná za výhodu v poistení, poisťovne sa budú musieť zamerať na rozsah poistného krytia a výhody v konkrétnych produktoch. Poisťovne môžu hľadať inšpiráciu na zahraničných trhoch, kde napríklad spoločnosť Apple predstavila nový typ smart hodiniek iWatch Series 2. Toto využila Britská životná poisťovňa Vitality, ktorá ponúka svojim klientom tieto hodinky za 69 libier. V prípade, že klienti plnia ciele, ktoré im nastavila poisťovňa, získavajú body, ktoré môžu vymeniť napríklad za lístky do kina. Poisťovne by mohli ponúkať aj zľavu na poistnom v prípade, že klient tieto ciele spĺňa. Na Slovensku ponúka poisťovňa Aegon program BeneFIT, ktorý má podobnú podstatu, avšak klienti svoju športovú aktivitu dokladujú. Ak splnia podmienky, získajú o 20 % vyššie poistné krytie k vybraným pripoisteniam. Taktiež v rámci rozširovania poistného krytia prišli v roku 2016 s prvým poistením neplodnosti na Slovensku. NN Životná poisťovňa v minulom roku rozšírila svoje asistenčné služby o telemedicínu. Klienti tejto poisťovne spolu s rodinou dostávajú lekársku starostlivosť na diaľku.

Digitalizácia a inovácie

Žijeme v dobe, ktorá sa nezastaviteľnou rýchlosťou modernizuje. Spoločnosť a hlavne mladšia generácia vyžaduje stále rozvinutejšie technológie. Pre poisťovníctvo to síce nie je najjednoduchší oriešok, ale stále sa má kde posúvať. Veľmi veľkou príležitosťou sú mobilné aplikácie, ktoré môžu klienti využívať. Prostredníctvom mobilných aplikácií môžu poisťovne klientov upozorňovať na hroziace nebezpečenstvo, ktoré sa môže týkať počasia, dopravnej situácie alebo životného štýlu klientov. Okrem toho môžu klienti využívať mobilné aplikácie na nahlasovanie poistných udalostí, kontrolovanie priebehu likvidácie poistnej udalosti alebo iba na informovanie o stave poistnej zmluvy. Online technológie využívajú aj finanční sprostredkovatelia. Pomáha im to zjednodušovať a urýchľovať ich prácu. Zavádzanie týchto inovácií a technológií môže pomôcť v predaji rôznych typov poistenia. Rýchlosť práce ocenia sprostredkovatelia, rovnako ako aj ich klienti. Cez digitalizáciu predaja a likvidácie škôd majú poisťovne možnosť ušetriť značné sumy. Pomocou technológií môžu poisťovne viac diferencovať klientov podľa rizika či už v životnom alebo neživotnom poistení. V poistení motorových vozidiel je výborným príkladom projekt Metromile v USA, ktorý ponúka klientom nízku mesačnú sadzbu a následne sa počítajú prejdené kilometre. Poisťovňa tak môže znížiť škodovosť a zároveň menej rizikoví klienti ušetria na zaplatenom poistnom. V životnom poistení môžeme hovoriť o rôznych náramkoch a aplikáciách, ktoré monitorujú životný štýl klienta. Poisťovňa môže získať cenné informácie, ktoré potrebuje k vyhodnocovaniu rizika klienta. Zvyky klienta, športová aktivita, životný štýl a životospráva určujú rizikovosť jednotlivých klientov.

Poistenie kybernetických rizík

Toto poistenie sa na Slovensku ešte len začína rozvíjať.  O chvíľu bude všetko poháňané počítačom, od automobilov až po domácnosti. Tento rozvoj sa spája s rizikom kybernetických útokov, ktoré budú ohrozovať celú spoločnosť.  Aj keď poistenie týchto rizík na Slovensku už existuje, je stále veľa poisťovní, ktoré ho neponúkajú a v tomto vidíme potenciál.

PZP a Havarijné poistenie

V niektorých krajinách sa už tieto dva produkty nerozlišujú. Pomaly sa náš trh začína podobať zahraničným trhom. Produkty PZP sa začínajú rozširovať o pripoistenia havarijného poistenia. Predpokladáme, že trend bude pokračovať a PZP sa za zvýšené poistné bude približovať havarijnému poisteniu. Tieto pripoistenia však budú limitované. V danom poistení očakávame využívanie telematických služieb v poistení motorových vozidiel, ako sú monitorovanie štýlu jazdy, počtu kilometrov alebo automatické nahlasovanie dopravnej nehody.