PRIESKUM: Vývoj online nákupov na Slovensku

Po začiatku pandémie COVID19, na jar roku 2020, došlo z dôvodu zatvorenia väčšiny kamenných obchodov k nárastu využívania online kanálov pre nákupy. Pravidlá pre kamenné predajne sa počas dvoch covidových rokov rôzne menili, napriek tomu, ani po znovuotvorení prevádzok a zmiernení opatrení, záujem o online nákupy nijako výrazne neklesal a ľudia pri tomto spôsobe nakupovania vo veľkej miere ostali.

Monitorovanie vývoja online nákupov realizuje spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA prostredníctvom pravidelného štvrťročného online dopytovania reprezentatívnej vzorky online populácie SR vo veku nad 15 rokov, na celkovej ročnej vzorke N = 4.000 respondentov.

Je online nakupovanie otázkou veku?

Na základe aktuálnych údajov za obdobie 1. štvrťroka 2022, nakupuje v e-shopoch 88% online populácie vo veku nad 15 rokov. Dalo by sa očakávať, že najviac nakupujú online mladí ľudia. Áno, je pravdou, že vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov nakupuje najvyšší podiel opýtaných, a síce až 92% respondentov, nepredčili však ľudí v produktívnom veku zvlášť výrazne. Nemožno odhliadnuť od výsledkov prieskumu, ktoré ukazujú, že vo veku 25 až 54 rokov nakupujú dopytované osoby online, priemerne v 90% prípadov. Výraznejší pokles nastáva až vo vekovej kategórii nad 55 rokov. Napríklad, vo veku nad 65 rokov nakupujú ľudia online „len“ v 79% prípadov.

Aké kategórie tovarov a služieb sa nakupujú online najčastejšie?

Ľudia nakupujú online predovšetkým spotrebnú elektroniku, odevy, doplnky do domácnosti a knihy. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú potraviny a lieky, pri ktorých si zatiaľ ľudia na online nákupy nezvykli.

Čo sa týka frekvencie, aspoň jedenkrát mesačne alebo častejšie, nakupujú ľudia najmä odevy, a to v 27% prípadov. Osoby vo veku 15 až 24 rokov nakupujú odevy aspoň jedenkrát mesačne dokonca až v 40% prípadov.

Na druhom mieste celkovo, po odevoch, sa nachádza sortiment drogérie a kozmetiky, ktorú ľudia nakupujú aspoň jedenkrát mesačne v 25% prípadov. Zaujímavosťou na záver je, že vo veku nad 65 rokov, nakupujú lieky jedenkrát mesačne alebo častejšie, v 23% prípadov.

Graf: Online nákupy 1. kvartál 2022, Digital Consumer Finance Monitor, MARKET VISION SLOVAKIA

Zaujímajú Vás podrobnejšie výsledky z hľadiska pohlavia, veku, regiónov alebo príjmových skupín? Neváhajte nás kontaktovať na adrese peter.varga@marketvision.sk.