PREDPOKLADY VÝVOJA TRHU MARKETINGOVÉHO VÝSKUMU V ROKU 2022

"V roku 2021 sme zdokonaľovali naše tradičné služby, v ktorých patríme medzi trhových lídrov, zároveň sme však mali jedeničnú možnosť vďaka dôvere našich klientov, sústredenému úsiliu, vôli a expertíze našich zamestnancov realizovať nové typy projektov a spoluprác. Povzbudení pozitívnou spätnou väzbou a opätovným rastom spoločnosti v roku 2021, chceme i v roku 2022 nadviazať na úspechy, ktoré sa nám spoločne podarilo dosiahnuť, chceme naďalej inšpirovať a prinášať pridanú hodnotu pre našich klientov." zhodnotil uplynulý rok Peter VARGA, Conutry manager MARKET VISION SLOVAKIA.

Odpovede na otázky, aké sú aktuálne úlohy klasického prieskumu trhu, ako sa mení využívanie dát pri manažérskom rozhodovaní a aké okolnosti ovplyvnia vývoj odvetvia v roku 2022 sa dočítate v špecializovanej ročenke MESAČNÍKA STRATÉGIE, Marketingový výskum TU.