Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Úsmev na tvári a milé vystupovanie zohrávajú v predajnom procese významnú úlohu. Dôležité však je odlíšiť strojený a umelý prístup pracovníka ku klientovi od úprimnej snahy spoznať zákazníka a pomôcť mu. Stav medziľudských vzťahov na pracovisku sa často premieta aj do emócie, s ktorou odchádza klient z prevádzky a preto by firmy mali starostlivo vyberať pracovníkov na pozície, ktoré prichádzajú do priameho styku s klientom.

To ako šťastne pôsobia predajcovia v predajných miestach je merateľné prostredníctvom ukazovateľa NHS (Net Happiness Score). Počas roku 2017 sme realizovali v Českej republike a na Slovensku niekoľko desiatok tisíc mystery shoppingových návštev v rôznych odvetviach. Najviac návštev bolo realizovaných v sektoroch retail, finance a automotive.

Zdroj: MARKET VISION SLOVAKIA & MARKET VISION CZ, 2017

Z výsledkov realizovaných meraní vyplýva, že iba v sektore automotive pôsobia slovenskí predajcovia šťastnejšie na svojich klientov. V sektore finančných služieb získali naopak lepšie hodnotenie zamestnanci českých bánk a poisťovní. Najväčší rozdiel bol nameraný v sektore leisure (16 b.). Zamestnanci českých firiem v tomto odvetví pôsobili podľa mystery shopperov výrazne šťastnejšie ako zamestnanci slovenských spoločností.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je členom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Mystery Shoppingu a Customer Intelligence vám poskytne:

Erik Adamčiak, account manager, erik.adamciak@marketvision.sk

Anna Pechová, project manager, anna.pechova@marketvision.sk