Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

20.3.2018

Úsmev na tvári a milé vystupovanie zohrávajú v predajnom procese významnú úlohu. Dôležité však je odlíšiť strojený a umelý prístup pracovníka ku klientovi od úprimnej snahy spoznať zákazníka a pomôcť mu. Stav medziľudských vzťahov na pracovisku sa často premieta aj do emócie, s ktorou odchádza klient z prevádzky a preto by firmy mali starostlivo vyberať pracovníkov na pozície, ktoré prichádzajú do priameho styku s klientom.

To ako šťastne pôsobia predajcovia v predajných miestach je merateľné prostredníctvom ukazovateľa NHS (Net Happiness Score). Počas roku 2017 sme realizovali v Českej republike a na Slovensku niekoľko desiatok tisíc mystery shoppingových návštev v rôznych odvetviach. Najviac návštev bolo realizovaných v sektoroch retail, finance a automotive.

Zdroj: MARKET VISION SLOVAKIA & MARKET VISION CZ, 2017

Z výsledkov realizovaných meraní vyplýva, že iba v sektore automotive pôsobia slovenskí predajcovia šťastnejšie na svojich klientov. V sektore finančných služieb získali naopak lepšie hodnotenie zamestnanci českých bánk a poisťovní. Najväčší rozdiel bol nameraný v sektore leisure (16 b.). Zamestnanci českých firiem v tomto odvetví pôsobili podľa mystery shopperov výrazne šťastnejšie ako zamestnanci slovenských spoločností.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je členom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Mystery Shoppingu a Customer Intelligence vám poskytne:

Erik Adamčiak, account manager, erik.adamciak@marketvision.sk

Anna Pechová, project manager, anna.pechova@marketvision.sk

 

 

Archiv blogu

14
február
2019
 Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

S radosťou sa Vám chceme pochváliť, že sa nám už po tretí rok podarilo obhájiť elitné členstvo v Mystery shopping asociácií MSPA Europe/Africa. 

7
január
2019
Výzvy  tradičného bankového modelu

Výzvy tradičného bankového modelu

Národná banka Slovenska sprísňuje podmienky poskytovania úverov, čo núti banky hľadať nové zdroje príjmov. V roku 2018 sme na slovenskom trhu zaznamenali viacero zaujímavých zmien v oblasti obchodnej politiky komerčných bánk.

22
august
2018
Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Výsledky jarnej benchmarkovej štúdie Hypotéky 2018 ukázali, že v kvalite predajného procesu meraním indexu kvality obsluhy nedošlo medziročne k výraznému rozdielu trhového benchmarku. 

11
máj
2018
Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tradičná výstava zahajujúca motoristickú sezónu opäť posunula symbolickú latku vyššie a pokorila rekord z predchádzajúcich ročníkov.

2
máj
2018
Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Kvalitné konkurenčné spravodajstvo dokáže spoločnostiam v rôznych odvetviach poskytnúť mnohé výhody a vytvára predpoklady na dosahovanie lepších obchodných výsledkov.

20
marec
2018
Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Výsledky mystery shoppingových meraní, ktoré sme realizovali počas roku 2017 ukazujú rozdiely v tom, ako šťastne pôsobia na klientov predajcovia v ČR a SR.

13
marec
2018
Smiling report 2018

Smiling report 2018

Ako dlhodobý člen MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) sme sa opäť zúčastnili zberu dát pre Smiling Report publikovaný švédskou agentúrou Better Business World Wide.

12
február
2018
Firemná konferencia MARKET VISION 2018

Firemná konferencia MARKET VISION 2018

V krásnom prostredí Hotela Buchlov v Buchlovských vrchoch sme spolu s kolegami z českej pobočky diskutovali o hospodárskych výsledkoch spoločností ako aj o trendoch v oblastiach Mystery Shoppingu, Customer Experience & Intelligence a Competitive Intelligence.

nahoru