Poisťovníctvo v roku 2018

Poisťovníctvo v roku 2018

25.1.2018

PSD2, príležitosť alebo hrozba?

Podnetom na prijatie novej smernice PSD2 bolo zaistenie silnejšej ochrany spotrebiteľa, ale aj posilnenie konkurenčného prostredia a uľahčenie zavádzania inovácií v sektore finančných služieb. PSD2 ukladá bankám povinnosť, aby tretím stranám sprístupnili dáta svojich klientov prostredníctvom tzv. API (ApplicationProgrammingInterface).[1]Niektoré legislatívne zmeny, ktoré sa chystajú v roku 2018 (napríklad daň z poistenia), môžu poisťovne vnímať negatívne. Medzi negatíva tohto roku by však určite nemala patriť smernica PSD2.

Pre poisťovne, ktoré sa včas začali pripravovať na nezvratné zmeny pravidiel hry, vyplývajúce zo smernice, je táto smernica v tomto okamihu jedinečnou príležitosťou.

Poisťovatelia majú možnosť pomocou PSD2 vyvinúť „hyper-personalizované“ produkty pre klientov. Prístup k bankovým účtom klientov umožňuje poisťovateľom získať približný prehľad nákupného správania istého množstva spotrebiteľov v reálnom čase. Pomocou takto zozbieraných informácií by malo byť jednoduchšie definovať, ktoré riziká sa dajú poistiť.  Vďaka informáciám z bankových účtov by mohli poisťovne identifikovať poistné zmluvy, ktoré si klienti platia, v akej výške a napríklad aj to, kedy končí platnosť poistnej zmluvy. Okrem iného môžu včas identifikovať rôzne životné zmeny klientov, ktoré majú vplyv na poistné zmluvy, napríklad narodenie dieťaťa alebo zmena povolania.[2]

Začiatok novej éry personalizácie

Posledné roky sa nesú v znamení fenoménu big data. So spracúvaním a operatívnym vyhodnocovaním dát má trh už svoje skúseností, legislatívne zmeny ako aj  adopcia nových technológií môžu opäť posunúť personalizáciu poistného na novú úroveň. K technológiám relevantným pre poisťovateľov patria napríklad smart hodinky, smart telefóny a aplikácie, smart okuliare, oblasť IoT alebo aj telematika. Vďaka lepšiemu poznaniu vzorcov správania klientov, na základe dát, bude môcť poisťovňa lepšie vedieť ohodnotiť riziko jednotlivých klientov a poistné by tým pádom mohlo byť „spravodlivejšie“. Data science sa stane kľúčovou oblasťou pre poisťovateľov a poistných matematikov. Prediktívne analýzy umožnia poisťovniam lepšie pochopiť klientove potreby a zvýšiť personalizáciu poistných služieb.[3]

On-line osobné účty v poisťovníctve

Prvý internet banking bol na Slovensku predstavený v roku 1998. Od toho momentu si klienti mohli spravovať bankové produkty priamo z pohodlia domova. V dnešných dňoch je známym pojmom s rozšíreným využívaním zo strany klientov. Banku, ktorá by službu internet banking neposkytovala, si už len ťažko vieme predstaviť. . Osobný internetový účet v poisťovníctve, kde by si klient mohol spravovať poistné zmluvy z domu, samozrejmosťou ešte nie je.

Poskytovanie služby osobný účet môžeme v tomto okamihu považovať stále skôr za výhodu poisťovne, tento rok nás však opäť bude približovať k dobe, kedy bude takýto účet rovnakou samozrejmosťou ako internet banking. Rozšíreným javom v poisťovníctve je, že klienti si len s ťažkosťou spomenú, aké poistenie uzavreli pred rokmi a čo v ňom majú pokryté. Kým nevznikne potreba využiť, že je klient poistený, zmluvy sú založené v zásuvkách skôr s čiastočným vedomím klientov o tom, za čo si vlastne platia. Vďaka užívateľsky ústretovej on-line dostupnosti poistných zmlúv a ich správy v responzívnom dizajne, by mal popísaný jav ustupovať.

Vstup do éry blockchain-u v poisťovníctve

Najrýchlejšie sa rozvíjajúca digitálna technológia na svete má potenciál aj v poisťovníctve. Umožňuje napríklad uzatváranie tzv. „smart kontraktov“, vďaka ktorým možno docieliť automatické výplaty poistných plnení. Prvou poisťovňou, ktorá začala využívať túto technológiu je poisťovňa AXA vo Francúzsku. V rámci svojho produktu Fizzy automaticky vypláca poistné plnenia v prípade meškania letu o viac ako dve hodiny. Pri zaznamenaní nákupu poistného produktu a spúšťaní automatizovanej výplaty pomocou inteligentnej zmluvy na blokovom reťazci využíva sieť Ethereum. NOVIS Poisťovňa tiež v roku 2017 uviedla možnosť úhrady poistného v bitcoinoch prostredníctvom platformy Payment 21.[4]

Je vysoko pravdepodobné, že v budúcnosti si poisťovne budú vytvárať vlastné blockchain siete, slúžiace na zefektívnenie služieb (predovšetkým pri predaji produktu), redukciu nákladov (najmä pri vyplácaní poistných plnení), či pre účely vytvorenia vlastnej kryptomeny. Kryptomenové burzy navyše rozširujú poisťovniam možnosti zhodnotenia finančných prostriedkov, no vzhľadom na súčasnú mimoriadnu volatilitu týchto aktív nebude povolené do nich ukladať technické rezervy ešte značnú dobu.

Neviditeľné poistenie

Čoraz častejšie sa v bežnom živote vedome, či nevedome stretávame s takzvaným „neviditeľným poistením“. Poisťovne rozširujú spolupráce s rôznymi spoločnosťami a k produktom, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú, pripájajú poistenie, ktoré klient kupuje priamo s produktom.[5]

Výborným príkladom sú skipasy, v ktorých sa klienti môžu bežne stretnúť s poistením do hôr, ktoré je do skipasu zahrnuté automaticky. Pozorní klienti posilňovní sa rovnako môžu stretnúť s poistením passu do posilňovne (slúži ako preukaz, že je klient členom a má zaplatené predplatné).

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je prvou slovenskou agentúrou s elitným členstvom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o situácii v poistnom sektore Vám poskytne:

Nikola Kračunová, intelligence analyst, nikola.kracunova@marketvision.sk

 


Archiv blogu

14
február
2019
 Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

S radosťou sa Vám chceme pochváliť, že sa nám už po tretí rok podarilo obhájiť elitné členstvo v Mystery shopping asociácií MSPA Europe/Africa. 

7
január
2019
Výzvy  tradičného bankového modelu

Výzvy tradičného bankového modelu

Národná banka Slovenska sprísňuje podmienky poskytovania úverov, čo núti banky hľadať nové zdroje príjmov. V roku 2018 sme na slovenskom trhu zaznamenali viacero zaujímavých zmien v oblasti obchodnej politiky komerčných bánk.

22
august
2018
Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Výsledky jarnej benchmarkovej štúdie Hypotéky 2018 ukázali, že v kvalite predajného procesu meraním indexu kvality obsluhy nedošlo medziročne k výraznému rozdielu trhového benchmarku. 

11
máj
2018
Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tradičná výstava zahajujúca motoristickú sezónu opäť posunula symbolickú latku vyššie a pokorila rekord z predchádzajúcich ročníkov.

2
máj
2018
Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Kvalitné konkurenčné spravodajstvo dokáže spoločnostiam v rôznych odvetviach poskytnúť mnohé výhody a vytvára predpoklady na dosahovanie lepších obchodných výsledkov.

20
marec
2018
Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Výsledky mystery shoppingových meraní, ktoré sme realizovali počas roku 2017 ukazujú rozdiely v tom, ako šťastne pôsobia na klientov predajcovia v ČR a SR.

13
marec
2018
Smiling report 2018

Smiling report 2018

Ako dlhodobý člen MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) sme sa opäť zúčastnili zberu dát pre Smiling Report publikovaný švédskou agentúrou Better Business World Wide.

12
február
2018
Firemná konferencia MARKET VISION 2018

Firemná konferencia MARKET VISION 2018

V krásnom prostredí Hotela Buchlov v Buchlovských vrchoch sme spolu s kolegami z českej pobočky diskutovali o hospodárskych výsledkoch spoločností ako aj o trendoch v oblastiach Mystery Shoppingu, Customer Experience & Intelligence a Competitive Intelligence.

nahoru