Poisťovníctvo v novej dobe

Poisťovníctvo v novej dobe

18.2.2019

Rok 2019 sa bude pre poisťovne na Slovensku a v zahraničí niesť, v znamení tém ako sú vývoj produktov a ich distribúcia, personalizácia a customer experience, či technológie a digitalizácia. Vo všetkých rozvojových činnostiach, či už v digitalizácii alebo vo vývoji nových produktov, musia tieto subjekty dbať na už zavedené alebo plánované legislatívne zmeny, hlavne v kontexte sprísňujúcej sa regulácie v tomto odvetví.

 

Vývoj produktov a ich distribúcia

Nové technológie a rozvoj digitálnych predajných kanálov si vyžadujú zaoberať sa otázkou inovácií poistných produktov, ktoré by mali odzrkadľovať požiadavky spotrebiteľa. Spotrebitelia čoraz častejšie využívajú web alebo mobilné aplikácie na nákup rôznych statkov, pričom poistné produkty nie sú výnimkou. Niektoré subjekty vytvárajú koncepty produktov, ktoré pokrývajú vybrané riziká životného poistenia a sú prispôsobené na predaj v online kanáloch.

Rovnako vidíme príležitosti v ďalšom rozširovaní externých distribučných kanálov, čo môže priniesť nové strategické partnerstvá. Aktuálne zaznamenávame napríklad zvýšenú direct komunikáciu operátora Orange, ktorý ponúka svojim klientom rôzne poistné produkty od poisťovne Metlife.[1] Zaujímavá je aj spolupráca mBank a poisťovne AXA, kde mBank ponúka poistenie od AXA poisťovne ako darček k narodeninám.[2]

 

Graf č. 1: Dôležitosť distribučných kanálov pre spotrebiteľov

 

 

* Gen Y-  spotrebitelia vo veku 18 až 34 rokov. Spotrebitelia, ktorí často využívajú web alebo mobilné aplikácie na vykonávanie transakcií ako nákup elektroniky, oblečenia, jedla alebo platenie účtov sú kategorizovaní ako Tech-Savvy.

Zdroj: Capgemini, World Insurance Report 2018, https://worldinsurancereport.com/

 

Poisťovňa ako osobný tréner v oblasti zdravia a životného štýlu

Čoraz častejšie sa poisťovne stavajú do pozície osobného fitness trénera svojich klientov. Týmto spôsobom vedia rozvíjať hlbšie vzťahy s klientmi, získať ich dôveru a lojalitu, vykonávať prevenciu a získavať cenné informácie o životnom štýle, ktoré je možné využiť v oblasti manažmentu rizík. [3]

Nová úroveň a hĺbka vzťahov poisťovne a jej klientov prináša zjavné synergie na obidvoch stranách. Poisťovňa získa kvalitnejšie informácie o svojom poistnom kmeni, dokáže viac personalizovať ceny poistných produktov a klientov motivuje k lepšiemu životnému štýlu, čo zvyšuje ich kvalitu života.

V minulom roku sa životnému štýlu a zdraviu začala venovať poisťovňa Generali, ktorá spustila platformu s názvom Generali Balans. Táto platforma poskytuje rady v oblasti životného štýlu a zdravia širokej verejnosti.[4] Poisťovňa Allianz sa naopak zameriava na vlastných klientov, ktorí si dojednali poistenie kritických chorôb a poskytuje im možnosť využiť službu s názvom NutriFit, ktorú poskytujú v spolupráci so spoločnosťou genEplanet. Klient v rámci tejto služby môže k poisteniu získať bezplatne 30 rozborov, ktoré sa venujú strave, živinám, metabolickým vlastnostiam, športu, životnému štýlu a zdraviu v zmysle kardiovaskulárnych chorôb.[5]

 

Ľudský kapitál v poisťovníctve

Rýchly rozvoj digitalizácie a technológií môže spôsobiť, že poisťovne budú čeliť výzvam v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Integrácia modernejších technológií častokrát vyžaduje vyššiu úroveň technických znalostí zamestnancov. Pre nasledujúce obdobie bude zrejme nevyhnutné zvoliť tvorivejší a proaktívnejší prístup k získavaniu nových zamestnancov. Napriek tomu, že nábor nových typov zamestnancov je dôležitý, poisťovne by mali venovať pozornosť aj rekvalifikácii a rozvoju kapacít stabilných zamestnancov, ktorí disponujú nenahraditeľnými skúsenosťami z odvetvia.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Competitive intelligence vám poskytne:

Nikola Kračunová, intelligence officer, nikola.kracunova@marketvision.sk

 

 

[1] dMonitor, Metlife – Balík starostlivosti plus pre klientov Orange, 2019

[2] dMonitor, AXA – mDarček, 2019

[3] Capgemini, TOP-10 Technology Trends in Life Insurance: 2019

[4] https://generalibalans.sk/

[5] https://allianzsp.sk/

Archiv blogu

23
december
2019
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka 2020!

5
november
2019
Výstava Podnikajte s franchisingom

Výstava Podnikajte s franchisingom

Dňa 22.10.2019 sa náš country manager, Peter Varga, a kolegyne, Anna Pechová, Mária Melichová a Andrea Matyašovská, zúčastnili podujatia Podnikajte s Franchisingom, jedinečnej výstavy franchisingového podnikania.

2
október
2019
Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Druhé najväčšie mesto Maďarska hostilo účastníkov prvého ročníka konferencie Dataflow, zameranej na tému Data-Driven Decision Making (DDDM). Organizátori programom konferencie zaujali takmer 130 účastníkov z radov vedúcich a riadiacich pracovníkov. Nechýbalo ani zastúpenie našej spoločnosti. Ako realizujete  svoje manažérske rozhodnutia Vy? Na základe dát, či intuície?

25
september
2019
Fintech a Insurtech nás zaujíma

Fintech a Insurtech nás zaujíma

V septembri sa uskutočnil v poradí už tretí fin.techsummit so zameraním na finančné technológie, blockchain a cryptomeny, organizovaný nezávislou konferenčnou platformou Techsummit Events.

5
september
2019
Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Veľmi nízka nezamestnanosť rozširuje pohľad manažérov na rolu Mystery Shoppingu vo firmách.

21
august
2019
Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Posádka Market Vision Rally Teamu Aleš Holakovský/Martin Vinopal zvíťazila v triede 10 na najvýznamnejšej českej automobilovej súťaži 49. Barum Czech Rally Zlín 2019!

8
jún
2019
MARKET VISION DAY IV

MARKET VISION DAY IV

Vo štvrtok 6.6.2019 sa v priestoroch našej pražskej pobočky uskutočnil už 4. ročník akcie s názvom Market Vision Day. Zúčastnilo sa viac ako 100 účastníkov z radov klientov a kolegov z českej a slovenskej pobočky.

31
máj
2019
Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Naši kolegovia z Čiech sa zúčastnili 20. výročnej konferencie MSPA EUROPE/AFRICA 2019, odkiaľ si ako jediní z Českej republiky odniesli prestížne ocenenie Elite Membership Status.

nahoru