NET HAPPINESS SCORE

To ako šťastne pôsobia predajcovia v navštívených predajných miestach je zmerateľné prostredníctvom ukazovateľa NHS (Net Happiness Score). Spoločnosť Better Business World Wide meria spomínaný ukazovateľ v pravidelných intervaloch vo viacerých európskych krajinách. Ako naznačujú výsledky, aj v druhom štvrťroku 2016 sa najlepšie umiestnilo Maďarsko (skóre 72), nasleduje Poľsko (skóre 60) a Veľká Británia (skóre 57). Slovenská republika sa v rebríčku so skóre 32 nachádza hneď za Českou republikou na 6. mieste, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi kvartálmi značný nárast. Európsky priemer dosahuje skóre 34.