Market Vision získala elitné členstvo v európskej Mystery Shopping asociácii (MSPA)

S radosťou oznamujeme, že Market Vision na začiatku februára získala, ako historicky prvá spoločnosť v Českej republike a Slovenskej republike, elitné členstvo v európskej Mystery Shopping asociácii (MSPA).
K získaniu tohto prestížneho ocenenia prispelo naše dlhoročné členstvo v asociácii a s ním spojené dodržiavanie vysokých štandardov v oblasti Mystery Shoppingu. Ďalej aktívnou participáciou v rámci konferencií a workshopov spolu s aktívnou publikačnou činnosťou a edukáciou trhu v oblasti Mystery Shoppingu v Českej a Slovenskej republike.

Ďakujeme, je to pre nás záväzok robiť svoju prácu stále na tej najvyššej úrovni a ďalej sa rozvíjať.