Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

2.5.2018

Vlastný zber a analýzu informácií o konkurenčných subjektoch na trhu realizuje takmer každá spoločnosť bez ohľadu na svoju veľkosť. Riadenie veľkých firiem si častokrát vyžaduje odlišný prístup k prevádzke spravodajského cyklu v rámci organizácie. Spravodajský cyklus v prípade veľkých firiem by mal byť viac systematizovaný a dátovo orientovaný ako v prípade malých a stredných podnikov.

Typológia informácii v konkurenčnom spravodajstve

V konkurenčnom spravodajstve pracujeme s rôznymi typmi informácií. Nasledujúce základné delenie nám pomáha lepšie pochopiť hodnotu informácií ako aj stanoviť hranice etiky činnosti pracovníkov konkurenčného spravodajstva.

Schéma 1: Kategorizácia informácií v konkurenčnom spravodajstve 

Zdroj: ROUACH, D., SANTI, P., 2001, Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes, European Management Journal, vol. 19

Do bielej zóny patria najmä otvorené informačné zdroje medzi ktoré patria klasické médiá, open source data a iné voľne dostupné informácie. V šedej zóne sa nachádzajú informácie získané vlastnou operatívnou činnosťou (účasť na odvetvových eventoch a podujatiach, spotrebiteľské prieskumy, MS a real customer mystery shopping a iné.). Do čiernej zóny patria tajné informácie, ktorých zber nie je cieľom činností etického konkurenčného spravodajstva.

Informácie vs. actionable insights

Samotná informácia nemusí mať pre klienta (prijímateľa) konkurenčného spravodajstva vysokú hodnotu. Tá rovnako ako v bezpečnostnom spravodajstve, spočíva v odporúčaniach založených na znalostiach danej problematiky a zasadení do aktuálneho kontextu. Úlohou interného intelligence tímu je formulovať závery a odporúčania pre rozhodovanie manažmentu spoločnosti na rôznych úrovniach. Kooperácia s externým partnerom dokáže v mnohých prípadoch tieto spravodajské výstupy obohatiť o informácie a insight, ku ktorým nemusí mať interný intelligence tím prístup a ktorý môže upraviť závery spravodajskej analýzy a odporúčania pre manažment.

Kvalitný competitive intelligence aparát má vplyv na výkonnosť firiem

Tím výskumníčok z Katedry ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity realizoval v rokoch 2013/2014 prieskum medzi slovenskými firmami, v ktorom zisťoval mieru využívania competitive intelligence systému a ich názory na aktuálny trend vývoja trhového podielu ich spoločnosti a konkurenčnej pozície v odvetví. Prieskum bol realizovaný na vzorke 384 slovenských spoločností od novembra 2013 do februára 2014.

Graf 1: Trend vo vývoji trhového podielu (n=384)

Zdroj: vlastné spracovanie dát podľa ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, The impact of competitive intelligence on sustainable growth of the enterprises, 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že spoločnostiam, ktoré využívajú systém konkurenčného spravodajstva rastie trhový podiel viac ako firmám, ktoré v rozhodovacom procese nepoužívajú competitive intelligence výstupy. Až 83% spoločností, ktoré nevyužívajú CI systém uvádza, že ich trhový podiel sa v čase nemení, alebo klesá.

Graf 2: Konkurenčná pozícia firmy v odvetví (n=384)

Zdroj: vlastné spracovanie dát podľa ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, The impact of competitive intelligence on sustainable growth of the enterprises, 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM

Významným zistením je aj to, že až 58% spoločností, ktoré využívajú informácie z CI systému uvádza, že ich aktuálna pozícia v odvetví je priaznivá, silná alebo dominantná. Naopak, až 38% spoločností, ktoré nevyužívajú systém konkurenčného spravodajstva uvádzajú, že ich pozícia v odvetví je slabá alebo neživotaschopná.

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je prvou slovenskou agentúrou s elitným členstvom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o našich službách v oblasti Competitive intelligence vám poskytne:

​Peter Gernát, intelligence officerpeter.gernat@marketvision.sk

Archiv blogu

14
február
2019
 Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

S radosťou sa Vám chceme pochváliť, že sa nám už po tretí rok podarilo obhájiť elitné členstvo v Mystery shopping asociácií MSPA Europe/Africa. 

7
január
2019
Výzvy  tradičného bankového modelu

Výzvy tradičného bankového modelu

Národná banka Slovenska sprísňuje podmienky poskytovania úverov, čo núti banky hľadať nové zdroje príjmov. V roku 2018 sme na slovenskom trhu zaznamenali viacero zaujímavých zmien v oblasti obchodnej politiky komerčných bánk.

22
august
2018
Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Výsledky jarnej benchmarkovej štúdie Hypotéky 2018 ukázali, že v kvalite predajného procesu meraním indexu kvality obsluhy nedošlo medziročne k výraznému rozdielu trhového benchmarku. 

11
máj
2018
Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tradičná výstava zahajujúca motoristickú sezónu opäť posunula symbolickú latku vyššie a pokorila rekord z predchádzajúcich ročníkov.

2
máj
2018
Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Kvalitné konkurenčné spravodajstvo dokáže spoločnostiam v rôznych odvetviach poskytnúť mnohé výhody a vytvára predpoklady na dosahovanie lepších obchodných výsledkov.

20
marec
2018
Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Výsledky mystery shoppingových meraní, ktoré sme realizovali počas roku 2017 ukazujú rozdiely v tom, ako šťastne pôsobia na klientov predajcovia v ČR a SR.

13
marec
2018
Smiling report 2018

Smiling report 2018

Ako dlhodobý člen MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) sme sa opäť zúčastnili zberu dát pre Smiling Report publikovaný švédskou agentúrou Better Business World Wide.

12
február
2018
Firemná konferencia MARKET VISION 2018

Firemná konferencia MARKET VISION 2018

V krásnom prostredí Hotela Buchlov v Buchlovských vrchoch sme spolu s kolegami z českej pobočky diskutovali o hospodárskych výsledkoch spoločností ako aj o trendoch v oblastiach Mystery Shoppingu, Customer Experience & Intelligence a Competitive Intelligence.

nahoru