Komunikácia poisťovní na Facebooku: Na odpoveď si treba počkať

Komunikácia poisťovní na Facebooku: Na odpoveď si treba počkať

18.12.2015

Spoločnosť MARKET VISION SLOVAKIA uskutočnila v priebehu decembra 2015 prieskum zameraný na komunikáciu poisťovní na sociálnej sieti Facebook. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že medzi poisťovňami existuje z hľadiska komunikácie značný rozdiel. Potenciálny klient sa konkrétne riešenie prostredníctvom Facebooku vo väčšine prípadov nedozvie, niektoré poisťovne nekomunikujú a iba malá časť klientovi poskytne konkrétne informácie k jeho požiadavke.

Spolupracovníci spoločnosti MARKET VISION SLOVAKIA oslovili v rámci prieskumu celkom 13 poisťovní na ich facebook profiloch, zaslaním správ zameraných na životné aj neživotné poistenie. V rámci odozvy zo strany poisťovní boli sledované parametre ako užitočnosť, presnosť a forma odpovede, ako aj reakčný čas.

Zo všetkých sledovaných poisťovní 2 poisťovne vôbec nereagovali na zaslané požiadavky. Na správu zameranú na životné poistenie dokonca neodpovedala až polovica oslovených poisťovní. V celkovom súčte napokon poisťovne neodpovedali na jednu tretinu odoslaných správ.

V prípadoch, keď poisťovňa zareagovala na zaslanú požiadavku, v odpovediach neboli zväčša uvedené konkrétne informácie, odosielateľovi správy bolo skôr odporučené osobné stretnutie s poradcom, alebo kontaktovanie infolinky. Iba jedna štvrtina z celkového počtu prijatých odpovedí plne zodpovedala klientovej požiadavke.

Priemerný reakčný čas mal  hodnotu 18 hodín a 29 minút, pričom vo viacerých prípadoch klient čakal na odpoveď dlhšie ako 2 dni. Najrýchlejšia odpoveď z poisťovne prišla do 12 minút od Allianz - Slovenskej poisťovne. Pre porovnanie, najneskoršia odpoveď bola doručená až po 2 dňoch, 20 hodinách a 36 minútach.

V komunikácii na sociálnej sieti facebook bola Allianz - Slovenská poisťovňa ohodnotená ako najlepšia. Táto poisťovňa zareagovala na všetky 4 požiadavky klientov, pričom v 2 prípadoch uviedla aj konkrétne informácie a priamo odpovedala na klientovu požiadavku. Každá odpoveď obsahovala kontakt a tiež osobné oslovenie menom. Z poisťovní, ktoré odpovedali na všetky požiadavky klientov mala najlepší priemerný reakčný čas Generali Poisťovňa, neposkytla však takmer žiadne konkrétne informácie.

Prieskum  bol  realizovaný spoločnosťou MARKET  VISION  SLOVAKIA  v rámci  pravidelného nezávislého monitoringu poistného  trhu. Medzi poisťovne zaradené do prieskumu patrili: AEGON., Allianz -  Slovenská poisťovňa,  Axa pojišťovna,  ČSOB Poisťovňa, Generali Poisťovňa, Groupama poisťovňa, KOMUNÁLNA poisťovňa, NN Životná poisťovňa,  NOVIS Poisťovňa, Poštová poisťovňa, Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.
 

Archiv blogu

23
december
2019
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka 2020!

5
november
2019
Výstava Podnikajte s franchisingom

Výstava Podnikajte s franchisingom

Dňa 22.10.2019 sa náš country manager, Peter Varga, a kolegyne, Anna Pechová, Mária Melichová a Andrea Matyašovská, zúčastnili podujatia Podnikajte s Franchisingom, jedinečnej výstavy franchisingového podnikania.

2
október
2019
Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Druhé najväčšie mesto Maďarska hostilo účastníkov prvého ročníka konferencie Dataflow, zameranej na tému Data-Driven Decision Making (DDDM). Organizátori programom konferencie zaujali takmer 130 účastníkov z radov vedúcich a riadiacich pracovníkov. Nechýbalo ani zastúpenie našej spoločnosti. Ako realizujete  svoje manažérske rozhodnutia Vy? Na základe dát, či intuície?

25
september
2019
Fintech a Insurtech nás zaujíma

Fintech a Insurtech nás zaujíma

V septembri sa uskutočnil v poradí už tretí fin.techsummit so zameraním na finančné technológie, blockchain a cryptomeny, organizovaný nezávislou konferenčnou platformou Techsummit Events.

5
september
2019
Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Veľmi nízka nezamestnanosť rozširuje pohľad manažérov na rolu Mystery Shoppingu vo firmách.

21
august
2019
Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Posádka Market Vision Rally Teamu Aleš Holakovský/Martin Vinopal zvíťazila v triede 10 na najvýznamnejšej českej automobilovej súťaži 49. Barum Czech Rally Zlín 2019!

8
jún
2019
MARKET VISION DAY IV

MARKET VISION DAY IV

Vo štvrtok 6.6.2019 sa v priestoroch našej pražskej pobočky uskutočnil už 4. ročník akcie s názvom Market Vision Day. Zúčastnilo sa viac ako 100 účastníkov z radov klientov a kolegov z českej a slovenskej pobočky.

31
máj
2019
Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Naši kolegovia z Čiech sa zúčastnili 20. výročnej konferencie MSPA EUROPE/AFRICA 2019, odkiaľ si ako jediní z Českej republiky odniesli prestížne ocenenie Elite Membership Status.

nahoru