FEEDTRACK ZÍSKAL OCENENIE CX AWARD OD CLIENTOLOGY INSTITUTE

Máme veľkú radosť z ocenenia CX Award od Clientology Institute pre náš nástroj feedTRACK a to v kategórii najlepšia reakcia na spätnú väzbu. Cenu prevzala naša CX manažérka Alexandra Hanzlová spolu s pani Adélou Nádvorníkovou zo spoločnosti MONETA Money Bank. Práve vďaka interaktívnej online CX platforme feedTRACK sa spoločnosti MONETA Money Bank podarilo nastaviť efektívny CX program v priebehu 3 mesiacov.

V rámci oceneného riešenia zabezpečuje feedTRACK získavanie spätnej väzby od klientov, meranie NPS, analýzu dát a poskytuje tiež praktické nástroje pre riešenie podnetov od jednotlivých zákazníkov. Vďaka tomu sa podarilo v krátkom čase vniesť do banky pohľad zákazníka, zvýšiť NPS i vylepšiť produkty a služby.

Pre viac informácií o ocenenom projekte nás kontaktujte na info@marketvision.sk.


Spoločnosť  MARKET  VISION  SLOVAKIA  poskytuje  spoločnostiam  v  rôznych sektoroch robustné riešenie na zber a analýzu zákazníckej spätnej väzby. Interaktívna online CX platforma  feedTRACK (www.feedtrack.eu) umožňuje  prepájať  interné  firemné  databázy  s automatizovaným  systémom,  ktorý  získané  dáta  zo  zákazníckych prieskumov spätne prepája s internými databázami spoločností. Funkcionality  platformy umožňujú  následnú  prácu  so  spätnou  väzbou  v  reálnom  čase  a  poskytujú  nástroje  na komunikáciu obchodných útvarov s klientmi, čím zabezpečujú rýchle a efektívne spracovanie podnetov zo strany klientov.

Riadiacim pracovníkom feedTRACK umožňuje získavať live prehľad o vývoji stanovených KPI's v čase  a  poskytuje  nástroje  na  delegáciu  pracovných  úloh  podriadeným  útvarom.  Systém  spravuje interný projektový a developerský tím, ktorý zabezpečuje vysokú agilitu riešenia vo vzťahu k požiadavkám zadávateľa.

V  rámci  nadstavbových  analytických  služieb,  poskytuje  interný  útvar  MARKET VISION  SLOVAKIA  svoje  kapacity  na  analýzu  dát  o  zákazníckej  skúsenosti  v kontexte  ďalších  interných  obchodných  dát  klientov.  Cieľom  týchto ekonometrických  analýz  je  determinovať  určujúce  faktory  vo  vzťahu  k zákazníckej spokojnosti ako aj kvantifikáciu jej vplyvu na lojalitu klientov a mieru ich opakovaných nákupov.

Pre viac informácií kontaktuje anna.pechova@marketvision.sk