Competitive intelligence – budovanie komunity v našom regióne

Competitive intelligence – budovanie komunity v našom regióne

19.10.2017

Konkurenčné spravodajstvo robíte určite aj Vy

V každom odvetví sledujú spoločnosti aktivitu svojich konkurentov. Aj keď v našom geografickom regióne nie je systematický zber a vyhodnocovanie informácií o týchto aktivitách rozšírený, často funguje na ad-hoc báze a je súčasťou práce manažmentu spoločnosti.

V Českej republike a na Slovensku však existujú aj spoločnosti, ktoré v oblasti systematického zberu informácií o konkurentoch fungujú veľmi dobre a pomaly vytvárajú priestor pre vznik interných competitive intelligence útvarov.

Veľký priestor na rozvoj CI

Počas celého workshopu si pozvaní profesionáli z oblastí výskumu trhu a CI zapisovali rôzne podnety, ktoré sa týkali príležitostí, pozitívnych skúseností a prekážok pri vykonávaní konkurenčného spravodajstva.

Graf: Vyhodnotenie prieskumu CI profesionálov (n=47)

  

Až 38 % z celkového počtu podnetov sa týkalo rozvojových príležitostí konkurenčného spravodajstva. Jednou z najvýznamnejších príležitostí je podľa našej ankety vzdelávanie špecialistov v tejto oblasti a ich odlíšenie od pracovníkov klasického výskumu trhu. Pozvaní hostia sa takisto zhodli na tom, že competitive intelligence útvary by sa mali v interných štruktúrach spoločností viac propagovať.

Prekážkam, s ktorými sa špecialisti v tejto oblasti stretávajú, sa venovalo až 49 % z celkového počtu podnetov. Najčastejším obmedzením je podľa výsledkov nedostupnosť dát a informácií. Zaujímavosťou v tomto prípade je aj to, že vyhľadávanie nedostupných dát a informácií bolo súčasne označené ako jedna z najväčších príležitostí z pohľadu competitive intelligence špecialistov.

13 % z celkového počtu podnetov sa týkalo pozitívnych skúseností CI špecialistov. Medzi odpoveďami najčastejšie rezonovalo vhodné spojenie dátovej a analytickej zložky pri interpretácii výstupov. Výsledky rôznych meraní, prieskumov a analýz (interných aj externých) by mali byť vždy zasadené do kontextu aktuálneho diania na trhu.

Ako ďalej?

Pražský workshop priniesol veľa zaujímavých podnetov na rozvoj competitive intelligence útvarov v štruktúrach spoločností. Zároveň sme s našimi ctenými hosťami našli spoločné témy a tešíme sa, že v našom geografickom regióne začíname budovať komunitu CI špecialistov podobnú tým v Západnej Európe a USA. 

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je prvou slovenskou agentúrou s elitným členstvom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o competitive intelligence službách Vám poskytne:

Peter Gernát, Intelligence officer, peter.gernat@marketvision.sk

 

Archiv blogu

23
december
2019
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka 2020!

5
november
2019
Výstava Podnikajte s franchisingom

Výstava Podnikajte s franchisingom

Dňa 22.10.2019 sa náš country manager, Peter Varga, a kolegyne, Anna Pechová, Mária Melichová a Andrea Matyašovská, zúčastnili podujatia Podnikajte s Franchisingom, jedinečnej výstavy franchisingového podnikania.

2
október
2019
Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Naše postrehy z veľkej konferencia DataFlow v Debrecíne

Druhé najväčšie mesto Maďarska hostilo účastníkov prvého ročníka konferencie Dataflow, zameranej na tému Data-Driven Decision Making (DDDM). Organizátori programom konferencie zaujali takmer 130 účastníkov z radov vedúcich a riadiacich pracovníkov. Nechýbalo ani zastúpenie našej spoločnosti. Ako realizujete  svoje manažérske rozhodnutia Vy? Na základe dát, či intuície?

25
september
2019
Fintech a Insurtech nás zaujíma

Fintech a Insurtech nás zaujíma

V septembri sa uskutočnil v poradí už tretí fin.techsummit so zameraním na finančné technológie, blockchain a cryptomeny, organizovaný nezávislou konferenčnou platformou Techsummit Events.

5
september
2019
Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Náš český Country Manager Václav Šojdel napísal článok pre Marketing & Media

Veľmi nízka nezamestnanosť rozširuje pohľad manažérov na rolu Mystery Shoppingu vo firmách.

21
august
2019
Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Market Vision Rally Team zvíťazil na Barum Czech Rally Zlín 2019!

Posádka Market Vision Rally Teamu Aleš Holakovský/Martin Vinopal zvíťazila v triede 10 na najvýznamnejšej českej automobilovej súťaži 49. Barum Czech Rally Zlín 2019!

8
jún
2019
MARKET VISION DAY IV

MARKET VISION DAY IV

Vo štvrtok 6.6.2019 sa v priestoroch našej pražskej pobočky uskutočnil už 4. ročník akcie s názvom Market Vision Day. Zúčastnilo sa viac ako 100 účastníkov z radov klientov a kolegov z českej a slovenskej pobočky.

31
máj
2019
Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Kolegovia sa zúčastnili KONFERENCIE MSPA EUROPE/AFRICA 2019

Naši kolegovia z Čiech sa zúčastnili 20. výročnej konferencie MSPA EUROPE/AFRICA 2019, odkiaľ si ako jediní z Českej republiky odniesli prestížne ocenenie Elite Membership Status.

nahoru