Competitive intelligence – budovanie komunity v našom regióne

Konkurenčné spravodajstvo robíte určite aj Vy

V každom odvetví sledujú spoločnosti aktivitu svojich konkurentov. Aj keď v našom geografickom regióne nie je systematický zber a vyhodnocovanie informácií o týchto aktivitách rozšírený, často funguje na ad-hoc báze a je súčasťou práce manažmentu spoločnosti.

V Českej republike a na Slovensku však existujú aj spoločnosti, ktoré v oblasti systematického zberu informácií o konkurentoch fungujú veľmi dobre a pomaly vytvárajú priestor pre vznik interných competitive intelligence útvarov.

Veľký priestor na rozvoj CI

Počas celého workshopu si pozvaní profesionáli z oblastí výskumu trhu a CI zapisovali rôzne podnety, ktoré sa týkali príležitostí, pozitívnych skúseností a prekážok pri vykonávaní konkurenčného spravodajstva.

Graf: Vyhodnotenie prieskumu CI profesionálov (n=47)

  

Až 38 % z celkového počtu podnetov sa týkalo rozvojových príležitostí konkurenčného spravodajstva. Jednou z najvýznamnejších príležitostí je podľa našej ankety vzdelávanie špecialistov v tejto oblasti a ich odlíšenie od pracovníkov klasického výskumu trhu. Pozvaní hostia sa takisto zhodli na tom, že competitive intelligence útvary by sa mali v interných štruktúrach spoločností viac propagovať.

Prekážkam, s ktorými sa špecialisti v tejto oblasti stretávajú, sa venovalo až 49 % z celkového počtu podnetov. Najčastejším obmedzením je podľa výsledkov nedostupnosť dát a informácií. Zaujímavosťou v tomto prípade je aj to, že vyhľadávanie nedostupných dát a informácií bolo súčasne označené ako jedna z najväčších príležitostí z pohľadu competitive intelligence špecialistov.

13 % z celkového počtu podnetov sa týkalo pozitívnych skúseností CI špecialistov. Medzi odpoveďami najčastejšie rezonovalo vhodné spojenie dátovej a analytickej zložky pri interpretácii výstupov. Výsledky rôznych meraní, prieskumov a analýz (interných aj externých) by mali byť vždy zasadené do kontextu aktuálneho diania na trhu.

Ako ďalej?

Pražský workshop priniesol veľa zaujímavých podnetov na rozvoj competitive intelligence útvarov v štruktúrach spoločností. Zároveň sme s našimi ctenými hosťami našli spoločné témy a tešíme sa, že v našom geografickom regióne začíname budovať komunitu CI špecialistov podobnú tým v Západnej Európe a USA. 

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je prvou slovenskou agentúrou s elitným členstvom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o competitive intelligence službách Vám poskytne:

Peter Gernát, Intelligence officer, peter.gernat@marketvision.sk