Competitive intelligence – budovanie komunity v našom regióne

Competitive intelligence – budovanie komunity v našom regióne

19.10.2017

Konkurenčné spravodajstvo robíte určite aj Vy

V každom odvetví sledujú spoločnosti aktivitu svojich konkurentov. Aj keď v našom geografickom regióne nie je systematický zber a vyhodnocovanie informácií o týchto aktivitách rozšírený, často funguje na ad-hoc báze a je súčasťou práce manažmentu spoločnosti.

V Českej republike a na Slovensku však existujú aj spoločnosti, ktoré v oblasti systematického zberu informácií o konkurentoch fungujú veľmi dobre a pomaly vytvárajú priestor pre vznik interných competitive intelligence útvarov.

Veľký priestor na rozvoj CI

Počas celého workshopu si pozvaní profesionáli z oblastí výskumu trhu a CI zapisovali rôzne podnety, ktoré sa týkali príležitostí, pozitívnych skúseností a prekážok pri vykonávaní konkurenčného spravodajstva.

Graf: Vyhodnotenie prieskumu CI profesionálov (n=47)

  

Až 38 % z celkového počtu podnetov sa týkalo rozvojových príležitostí konkurenčného spravodajstva. Jednou z najvýznamnejších príležitostí je podľa našej ankety vzdelávanie špecialistov v tejto oblasti a ich odlíšenie od pracovníkov klasického výskumu trhu. Pozvaní hostia sa takisto zhodli na tom, že competitive intelligence útvary by sa mali v interných štruktúrach spoločností viac propagovať.

Prekážkam, s ktorými sa špecialisti v tejto oblasti stretávajú, sa venovalo až 49 % z celkového počtu podnetov. Najčastejším obmedzením je podľa výsledkov nedostupnosť dát a informácií. Zaujímavosťou v tomto prípade je aj to, že vyhľadávanie nedostupných dát a informácií bolo súčasne označené ako jedna z najväčších príležitostí z pohľadu competitive intelligence špecialistov.

13 % z celkového počtu podnetov sa týkalo pozitívnych skúseností CI špecialistov. Medzi odpoveďami najčastejšie rezonovalo vhodné spojenie dátovej a analytickej zložky pri interpretácii výstupov. Výsledky rôznych meraní, prieskumov a analýz (interných aj externých) by mali byť vždy zasadené do kontextu aktuálneho diania na trhu.

Ako ďalej?

Pražský workshop priniesol veľa zaujímavých podnetov na rozvoj competitive intelligence útvarov v štruktúrach spoločností. Zároveň sme s našimi ctenými hosťami našli spoločné témy a tešíme sa, že v našom geografickom regióne začíname budovať komunitu CI špecialistov podobnú tým v Západnej Európe a USA. 

 

Agentúra MARKET VISION SLOVAKIA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005 a v rámci poskytovaných služieb sa špecializuje na oblasti Mystery Shoppingu, Competitive intelligence a Customer Intelligence. Projekty realizuje pravidelne v odvetviach ako sú poisťovníctvo, bankovníctvo, automotive, telekomunikácie, maloobchod a to tak na Slovensku, v Českej republike ako aj v iných krajinách CEE. MARKET VISION SLOVAKIA je prvou slovenskou agentúrou s elitným členstvom v asociácii MSPA.

 

Viac informácii o competitive intelligence službách Vám poskytne:

Peter Gernát, Intelligence officer, peter.gernat@marketvision.sk

 

Archiv blogu

14
február
2019
 Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

Už tretí rok po sebe sa nám podarilo získať status Elite Member v asociácií MSPA Europe/Africa!

S radosťou sa Vám chceme pochváliť, že sa nám už po tretí rok podarilo obhájiť elitné členstvo v Mystery shopping asociácií MSPA Europe/Africa. 

7
január
2019
Výzvy  tradičného bankového modelu

Výzvy tradičného bankového modelu

Národná banka Slovenska sprísňuje podmienky poskytovania úverov, čo núti banky hľadať nové zdroje príjmov. V roku 2018 sme na slovenskom trhu zaznamenali viacero zaujímavých zmien v oblasti obchodnej politiky komerčných bánk.

22
august
2018
Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Kvalita predaja úverov na bývanie stagnuje

Výsledky jarnej benchmarkovej štúdie Hypotéky 2018 ukázali, že v kvalite predajného procesu meraním indexu kvality obsluhy nedošlo medziročne k výraznému rozdielu trhového benchmarku. 

11
máj
2018
Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tohtoročný Bratislavský autosalón ponúkol viac ako 70 premiér

Tradičná výstava zahajujúca motoristickú sezónu opäť posunula symbolickú latku vyššie a pokorila rekord z predchádzajúcich ročníkov.

2
máj
2018
Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Konkurenčné spravodajstvo v rozhodovacom procese firiem

Kvalitné konkurenčné spravodajstvo dokáže spoločnostiam v rôznych odvetviach poskytnúť mnohé výhody a vytvára predpoklady na dosahovanie lepších obchodných výsledkov.

20
marec
2018
Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Pôsobia na klientov slovenskí predajcovia šťastnejšie ako ich českí kolegovia?

Výsledky mystery shoppingových meraní, ktoré sme realizovali počas roku 2017 ukazujú rozdiely v tom, ako šťastne pôsobia na klientov predajcovia v ČR a SR.

13
marec
2018
Smiling report 2018

Smiling report 2018

Ako dlhodobý člen MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) sme sa opäť zúčastnili zberu dát pre Smiling Report publikovaný švédskou agentúrou Better Business World Wide.

12
február
2018
Firemná konferencia MARKET VISION 2018

Firemná konferencia MARKET VISION 2018

V krásnom prostredí Hotela Buchlov v Buchlovských vrchoch sme spolu s kolegami z českej pobočky diskutovali o hospodárskych výsledkoch spoločností ako aj o trendoch v oblastiach Mystery Shoppingu, Customer Experience & Intelligence a Competitive Intelligence.

nahoru