Bankovníctvo: Nedostatok hlbšieho záujmu o klienta a jeho potreby v pobočkách slovenských bánk

Výskumná agentúra MARKET VISION SLOVAKIA vypracovala voľnopredajnú štúdiu, ktorá sa zameriava na kvalitu obsluhy reálnych klientov vo vybraných slovenských bankách.

Výsledky výskumu okrem iného poukazujú aj na nezáujem bankárov o svojích klientov. Až 86% poradcov po tom, čo klient za sebou zatvoril dvere pobočky, naňho zabudla a viac sa im v tejto veci nevenovali.

Taktiež snaha využiť klientský potenciál nebola príliž vysoká a až v 37% prípadov sa po vyriešení servisnej požiadavky klienta neopýtali, či chce pomôcť ešte s niečim ďalším.