AUDITY AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ K UDRŽIAVANIU KVALITY

V časopise Marketing & Media nám vyšiel článok, ktorý hovorí o našom koncepte auditov pobočkových sietí a využívání moderných technologií. Pri realizácii auditov používame našu vlastnú aplikáciu SPRINGaudit.

Vedeli ste, že aplikáciu SPRINGaudit si od nás môžete aj prenajať k vlastnej internej realizácii auditov? Viete, aké sú prínosy auditov alebo ako prebieha zaškolenie auditorov?

To všetko sa dozviete v našom článku TU.