AKO POZNAŤ SVOJICH ZÁKAZNÍKOV A PREDÁVAŤ VIAC

V dňoch 18.-21. februára 2016 sa konal jubilejný 25. ročník medzinárodného  veľtrhu Holiday World v Prahe, počas ktorého sme viedli prednášku na tému "Ako poznať svojich zákazníkov a predávať viac? Nové trendy a inovatívne riešenia pre cestovný ruch“. Cieľom bolo priniesť nové informácie v cestovnom ruchu a ukázať ako sa dajú ľahko využiť nové technológie a energia zákazníkov vo svoj prospech. Konkrétne témy prezentácie:

  • Poznáte svojich zákazníkov a viete s nimi pracovať?
  • Viete ako sa rozhodujú v dobe transparetného trhu?
  • Čo urobiť, aby sa k Vám zákazníci oäť vrátili?
  • Dokážete ich cielene osloviť s ponukou, ktorá je pre nich relevantná?

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.