Ako banky pracujú s klientom na sociálnej sieti?

Servisné požiadavky svojich klientov banky rady vybavia na Facebooku. Zdržanlivejšie sú v poskytovaní produktových informácii.

V septembrovom prieskume zameranom na hodnotenie súkromnej komunikácie banky a klienta na Facebooku sme sledovali rýchlosť, užitočnosť a presnosť poskytnutých informácii. V jednom zo scenárov sme sledovali aj to, ako banka pracuje s klientom, ktorý sa dopytuje na podmienky poskytnutia úverového produktu.

Výsledky štúdie sú stručne popísané v tlačovej správe.