Customer Intelligence

Predstavte si, že viete, čo si Vaši zákazníci myslia. A viete to ako prvý. Poznáte ich priania. A poznáte ich ako prvý. Môžete ich priania splniť a predávať viac.

Spoznajte svojich zákazníkov a predávajte viac.

Rozumieme trhu, kladieme dôraz na technológie a inovácie.

Čo Vám prinesie spolupráca s nami?

akvizícia zákazníkov

efektívne oslovte zákazníkov, ktorí s Vami boli už v kontakte a pokúste sa ich získať

zapojenie zákazníkov

zapojte svojich zákazníkov do rozhodovania a vývoja

udržanie zákazníkov

oslovte včas svojich existujúcich zákazníkov a nenechajte ich odísť

zákaznícka skúsenosť

majte neustály prehľad o tom, aká je aktuálna skúsenosť zákazníkov s Vašimi produktami a službami, zistite, čo sú Vaše silné stránky a čo môžete zlepšiť

rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi

poskytneme platformu pre prácu s Vašimi zákazníkmi

zapojenie a motivácia zamestnancov

zaangažovaní zamestnanci sú kľúčom k dobrej starostlivosti o zákazníka a zvýšeným predajom - dajte im možnosť sa vyjadriť a zistite, ako upraviť procesy tak, aby pracovali efektívne

spätná väzba od obchodných partnerov

ukážte Vašim partnerom, že na nich záleží, zbierajte od nich podnety pre lepšiu starostlivosť

analýza trhu a dopytu

zaistíme informácie o trhu, konkurencii, cieľovej skupine, zmeriame odhad dopytu po nových produktoch, popíšeme motivátory a bariéry, odporučíme vhodnú komunikáciu a distribúciu

Kontakt viac

Anna Pechová

Anna Pechová

account manager

tel: +421 948 908 094
anna.pechova@marketvision.sk

Odvetvia

Naše riešenia

feedTRACK

rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi

CX monitor

mapovanie zákazníckej skúsenosti

Ohodnoť.cz

portál o skúsenostiach zákazníkov

Spring

zber a reporting výsledkov

Čo o nás hovoria klienti viac

nahoru